Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

dzień Dobry Bardzo proszę o pomoc. Chodzi o Egipcjanina. Mieszka w Polsce z żoą od roku, rok sa po ślubie. Maja roczne dziecko, urodzone w Polsce. Jego karta pobytu kończy się w kwietniu. Jeśli żona nie zgodzi się na jej przedłużenie, czy jest jakiś sposób ab inny aby on pozostał w kraju?? przecież ma dziecko. Czy w przyszłości może wziąć z nią rozwód i pozostać tutaj?

Odpowiedź

Ślub to nie jedyny powód do uzyskania polskiej karty pobytu - można o nią wnioskować także wtedy, gdy cudzoziemiec znajdzie w Polsce pracę albo rozpocznie studia.

Fakt posiadania dziecka z reguły jest atutem przy uzyskaniu pobytu tylko wtedy, gdy ojciec dziecka pozostaje w związku z matką dziecka - choć różnie bywa, sytuacje życiowe są rozmaite. Urząd rozpatrując sprawę powinien rozważyć także tę okoliczność.

Planując przedłużenie pobytu w Polsce mimo braku wsparcia żony, cudzoziemiec może znaleźć w Polsce pracodawcę, który wystąpi o zezwolenie na zatrudnienie dla niego, a następnie, na podstawie tego zezwolenia na pracę może wnioskować o kartę pobytu.

Inna droga to podjęcie studiów w Polsce - aby to było możliwe cudzoziemiec najpierw musi być przyjęty na studia lub do szkoły w Polsce, musi uiścić czesne, a następnie na podstawie dokumentów z uczelni może złożyć wniosek o kartę pobytu.

Bardzo ważne w takiej sytuacji jest, aby wniosek o nową kartę pobytu był złożony nie później niż 45 dni przed upływem ważności obecnej karty.

Dopóki cudzoziemiec pozostaje w Polsce w związku małżeńskim z Polką co do zasady nie można go deportować - ale w przypadku rozwodu, pobyt opisanego cudzoziemca po upływie ważności obecnej karty byłby już nielegalny. Wówczas przedłużenie pobytu na podstawie pracy lub studiów byłoby niemożliwe.

Oczywiście, cudzoziemiec może wystąpić o rozwód - jego żona także może to zrobić.


Data odpowiedzi:

2013-02-22 12:56:28

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii