Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam posiadam kartę stałego pobytu w Polsce mieszkam tu od małego. Kiedyś mi mama nie załatwiła obywatelstwa, ponieważ potrzebowała zgody mojego prawdziwego ojca, który mieszka na Ukrainie. Teraz jedynym dokumentem jakim posiadam jest karta, próbowałem składać papiery do wojewody niestety muszę mieć Ukraiński paszport skąd mam go teraz zdobyc jak bez paszportu wjechać Ukrainę. Na Ukrainie do 26 roku życia jest przymusowe wojsko jak tam wjadę to wezmą mnie do wojska. I kolejny problem czy w takiej sytuacji jakiej jestem czy jest jakiś sposób abym mógł wyjechać do pracy do Niemiec, Belgii, lub Holandii legalnie. Mam w Polsce partnerkę z którą planujemy się nie długo pobrać czy ślub coś zmieni. Czytałem o takim przepisie ze: jako obywatel państwa trzeciego będąc w związku małżeńskim z obywatelką Unii Europejskiej przysługuje mi prawo do podróżowania, studiowania, stażu a nawet pracy lecz tylko z małżonka.

Odpowiedź

Z Pana pytania nie wynika, czy posiada Pan ukraińskie obywatelstwo, czy też nie posiada Pan żadnego obywatelstwa.

Jeśli mieszka Pan w Polsce od urodzenia i nie ma Pan żadnego obywatelstwa - może Pan zwrócić się z wnioskiem do ukraińskiej ambasady o wydanie potwierdzenia, że nie posiada Pan obywatelstwa Ukrainy.

Z takim dokumentem, oraz kartą stałego pobytu, może Pan następnie wnioskować o polski dokument podróży dla cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania w Polsce.

Z kolei z polskim dokumentem podróży oraz kartą stałego pobytu może Pan wnioskować o polskie obywatelstwo (w Urzędzie Wojewódzkim).

Jeśli przyjechał Pan jako dziecko do Polski z mamą, a Pana dane widniały w paszporcie mamy (a następnie Pana rodzice nie podejmowali żadnych kroków, aby zmienić Pana obywatelstwo), to znaczy, że posiada Pan nadal obywatelstwo ukraińskie.

W takiej sytuacji Ambasada nie wyda Panu zaświadczenia o braku obywatelstwa ukraińskiego (gdyż je Pan posiada). Ambasada może wystawić Panu jedynie tzw. blankietowy dokument podróży, rodzaj tymczasowego paszportu, który umożliwia wyjazd z Polski na Ukrainę. Taki dokument umożliwiłby wyjazd w celu załatwienia na Ukrainie formalności paszportowych - ale nie zwalnia Pana niestety z obowiązków, o których Pan pisze (wojsko).

Do złożenia wniosku o polskie obywatelstwo niezbędny jest dokument podróży wydany przez kraj pochodzenia (lub polski dokument podróży). Rozpatrzenie wniosku bez tego dokumentu jest niemożliwe.

Jeśli chodzi o ślub z obywatelką Unii Europejskiej - nie zmienia on Pana sytuacji prawnej (tylko stan cywilny). Brak dokumentu podróży jest niestety przeszkodą we wszystkich sprawach, o które Pan pyta.

Posiadając polską kartę pobytu może Pan podróżować bez wizy do innych krajów należących do europejskiej strefy Schengen - ale tylko pod warunkiem, że posiada Pan także ważny dokument podróży (paszport). To prawo dotyczy wyłącznie podróży turystycznych, na wyjazd do pracy potrzebowałby Pan zezwolenia lub wizy (znów, do tego potrzebny jest paszport).

Małżonkowie obywateli Unii Europejskiej mają rzeczywiście różne ułatwienia w funkcjonowaniu w innych krajach - które jednak związane są z koniecznością uzyskania najpierw statusu prawnego w tych krajach, do czego niezbędny jest paszport. Sam ślub nie daje automatycznie tych przywilejów. Trzeba najpierw wystąpić o określony status prawny i go w danym kraju uzyskać. Bez dokumentu tożsamości nie da się tego zrobić.


Data odpowiedzi:

2013-02-20 14:58:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii