Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień Dobry Mam męża Hindusa i jesteśmy małżeństwem prawie 2 lata. Mąż ma zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na 2 lata. Czy po upływie tego czasu powinniśmy się ubiegać tym razem o pozwolenie na osiedlenie się w przypadku gdy potem będziemy chcieli ubiegać się o polskie obywatelstwo? pozwolenie na osiedlenie się słyszałam że jest konieczne aby móc ubiegać się o obywatelstwo i że temporary residence permit nie jest wystarczającym dokumentem. czy to prawda? Czy o pozwolenie na osiedlenie się było trzeba nam się ubiegać po 6 miesiącach jak otrzymaliśmy temporary residence permit? bo czytałam gdzieś że po otrzymaniu temporary residence permit jeżeli chcemy w przyszłości ubiegać się o obywatelstwo to powinniśmy po 6 miesiącach od otrzymania temporary residence permit ubiegać się o pozwolenie na osiedlenie się. Czy to prawda że tak byłoby najlepiej i krótszy okres oczekiwania? i czym się różni jedno od drugiego? bo przecież samo temporary residence permit uprawnia do mieszkania w polsce mojego męża i do legalnej pracy bez potrzeby uzyskiwania work permit. czy to jest podobny dokument jak zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczyony tak zwane temporary residence permit? czy pozwolenie na osiedlenie się to zupełnie inny dokument i jak o niego się ubiegać? Po 3 latach chcemy się ubiegać o obywatelstwo dla męża. Z tego co słyszeliśmy to trzeba udokumentować że nie przebywało się poza terytorium Polski 6 miesięcy dla pojedyńczego wyjazdu a maxymalnie 10 miesięcy przez cały okres 2 czy 3-ch lat. Proszę napisać jakie dokumenty w tej kwestii będzie trzeba przedstawić z naszej strony? jak polski rząd będzie wiedział czy przebywaliśmy tak naprawdę w polsce czy np. w niemczech? czy urzędy zajmujące się tym będą sprawdzać w jakiś sposób przekraczanie granicy? i co w przypadku jeżeli mąż pracował przez dłuższy czas w Niemczech? czy rząd polski w jakiś sposób się o tym dowie i ma możliwość sprawdzenia? w tym przypadku będzie to wykluczało możliwość otrzymania obywatelstwa polskiego dla męża? Proszę o odpowiedź na wszystkie pytania, wiem że sporo pytań ale to bardzo ważne dla nas bo potem chcemy oboje mieszkać już w Polsce i tutaj żeby mąż też znalazł pracę. Pozdrawiam Monika

Odpowiedź

Rzeczywiście, etapem koniecznym w drodze do polskiego obywatelstwa jest zezwolenie na osiedlenie się czyli karta stałego pobytu.

Pani mąż będzie mógł się ubiegać o to zezwolenie po łącznym spełnieniu dwóch warunków:

 • po pierwsze, przed złożeniem wniosku o kartę stałego pobytu musi upłynąć 3 lata Państwa małżeństwa,
 • po drugie, przed złożeniem wniosku o kartę stałego pobytu mąż musi przebywać w Polsce w sposób nieprzerwany przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

  Pobyt nieprzerwany to taki, gdy cudzoziemiec nie wyjeżdża poza terytorium RP na dłużej niż 6 miesięcy w trakcie jednego wyjazdu i w sumie jego wszystkie wyjazdy nie trwają dłużej niż 10 miesięcy. Obecnie, kiedy Polska znajduje się w strefie Schengen rzeczywiście jest dużo prościej ukryć fakt przekroczenia dopuszczalnych terminów pobytu poza terytorium RP. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku gdyby okazało się, że informacja, którą mąż podał we wniosku o zezwolenie na osiedlenie się jest fałszywa urząd ma obowiązek odmówić udzielenia zezwolenia.

  Ten 6-miesięczny termin, o którym Pani pisze, rzeczywiście był kiedyś dla małżonków cudzoziemców szansą na szybsze uzyskanie polskiego obywatelstwa. Jednak od 15 sierpnia 2012 roku ten przepis się zmienił. Obecnie, aby uzyskać polskie obywatelstwo, cudzoziemiec musi uzyskać, po pierwsze, kartę stałego pobytu (po spełnieniu ww. warunków), a następnie po upływie 2 lat pobytu(ponownie nieprzerwanego) na podstawie tej karty może ubiegać się o obywatelstwo.

  Dodatkowo konieczne jest także wykazanie się poświadczoną znajomością języka polskiego (na poziomie B1) lub świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

  Rzeczywiście na podstawie obu zezwoleń czyli zezwolenia na czas określony i zezwolenia na osiedlenie się mąż ma prawo legalnego pobytu, a także prawo do pracy bez zezwolenia (to prawo dotyczy jedynie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w związku z małżeństwem). Jednak różnica jest zasadnicza. Zezwolenie na osiedlenie się wydawane jest bezterminowo, podczas gdy to drugie wydawane jest, jak wskazuje jego nazwa, na czas określony i po jego upływie, a przed wydaniem kolejnego, każdorazowo sprawdza się czy nadal występują przesłanki do jego udzielenia. Po drugie, aby uzyskać polskie obywatelstwo konieczne jest zezwolenie na osiedlenie się. Nie ma możliwości, aby cudzoziemiec został uznany za polskiego obywatela, jeżeli przebywa w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu.


  Data odpowiedzi:

  2013-02-19 18:11:17

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii