Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam mam do was pytanie.Jestem cudzoziemcem i mam narazie tymczasowy kartę pobytu w Polsce.Niedługo biorę ślubz Polką czy wtedy będę mógł starać się o obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu i jeśli tak to co muszę zrobić?Proszę o szybką odpowiedz dziękuję.

Odpowiedź

Najpierw będzie Pan mógł wnioskować o kartę stałego pobytu, dopiero potem o polskie obywatelstwo.

Na początku pobytu w Polsce cudzoziemiec ma jedynie możliwość wnioskowania o kartę czasowego pobytu, taką, jak Pan obecnie posiada.

Dopiero po trzech latach małżeństwa z polską obywatelką, pod warunkiem, że w tym czasie nieprzerwanie będzie Pan mieszkał w Polsce, może wnioskować o kartę stałego pobytu - tzw. zezwolenie na osiedlenie się.

Polskie prawo przewiduje też inną formę stałego pobytu - status rezydenta długoterminowego WE, ale, aby o nie wnioskować, wymagany jest pięcioletni pobyt w Polsce.

Wystarczającą podstawą do uzyskania zezwolenia na osiedlenie się jest staż małżeński i pobyt w Polsce. W przypadku statusu rezydenta długoterminowego - oprócz wymaganego czasu pobytu trzeba wykazać, że ma Pan w Polsce stabilne źródło utrzymania, oraz że jest Pan ubezpieczony.

Przepisy w sprawie obywatelstwa polskiego w ubiegłym roku uległy zmianie - ma Pan znowu dwie możliwości:

  • uznanie za polskiego obywatela przez Urząd Wojewódzki - jest to możliwe, gdy posiadając co najmniej trzyletni staż małżeński będzie Pan przebywał w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się co najmniej dwa lata. W tej sytuacji wymagane jest też wykazanie się znajomością języka polskiego;
  • nadanie polskiego obywatelstwa przez Prezydenta Polski - wniosek w tej sprawie każdy cudzoziemiec może złożyć nie spełniając żadnych określonych wymogów. Musi jedynie wykazać swoje więzi z Polską. Uzyskanie obywatelstwa tą drogą zajmuje jednak 2-3 lata.

Data odpowiedzi:

2013-02-20 21:45:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii