Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem tu w Polsce na stały pobyt. Mam córkę, która stara się o kartę czasowego pobytu. Zanim będzie decyzja, to będzie ona nielegalnie w Polsce. Czy grozi jej wydalenie? Czy można odmówić wydania karty z powodu przerwy w legalnym pobycie w tym okresie?

Odpowiedź

Jeśli Pana córka złożyła wniosek o kartę pobytu czasowego zgodnie z wymaganym terminem, to znaczy najpóźniej 45 dni przed upływem poprzedniej karty pobytu albo wizy, to jej pobyt powinien być zalegalizowany do czasu wydania nowej karty. Jeśli tak się nie stało, proponuję udać się do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie córka składała wniosek o kartę i spróbować wyjaśnić tę sprawę, dopóki córka przebywa w Polsce legalnie.

Będąc w Polsce nielegalnie, córka faktycznie naraża się na ryzyko deportacji.

Jeśli złożyła wniosek po wymaganym terminie i ważność dokumentu uprawniającego ją do pobytu w Polsce wygasa przed wskazanym dniem otrzymania decyzji, powinna poczekać na tę decyzję za granicą.

Ponieważ wnioski w sprawie legalizacji pobytu są rozpatrywane indywidualnie, a każda sytuacja jest inna, proponuję, aby skontaktowali się Państwo z prawnikiem. Informacje o organizacjach udzielających cudzoziemcom porad prawnych podajemy w dziale KONTAKTY.


Data odpowiedzi:

2009-08-03 21:56:06

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii