Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Jestem z Ukrainy i przebywam w Polce 1,5 roku. Posiadam kartę czasowego pobytu, która traci ważność 7.07.2013r. Planuję wziąć udział w Work&Travel do Stanów Zjednoczonych w okresie 25.05.2013-25.09.2013r. Następnie zamierzam wrócić do Polski i dokończyć studia. Dowiadywałem się w Urzędzie, czy mógłbym uzyskać drugą kartę z wyprzedzeniem, bo nie jestem w stanie wrócić ze Stanów by ją odebrać, zważając na fakt, że kończy się ona w połowie mojej podróży. Niestety powiedziano mi, że mogą nie rozpatrzeć mi wniosku, bo to jest zbyt odległy termin. Moje pytanie więc jest następujące; Czy jest możliwość złożenia wniosku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku lub złożyć orzeczenie w Polsce, a odebrać w Stanach Zjednoczonych?? bądź czy jest sens się starać o dokument potwierdzający uczestnictwo w programie Work&Travel i dołączenie go do wniosku o wcześniejsze uzyskanie ponownej karty czasowego pobytu? czy uwzględnienie tego powodu będzie grało jakąś rolę w rozpatrzeniu wniosku? z góry dziękuję Pozdrawiam

Odpowiedź

Proponuję Panu skontaktować się z Urzędem Wojewódzkim właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania, który rozpatrywałby sprawę - losy Pana wniosku zależą bowiem od interpretacji przepisów przez konkretny Urząd (i czasu, jaki jest potrzebny na podjęcie przez dany Urząd decyzji).

Wniosek o nową kartę pobytu może Pan bez problemu złożyć wcześniej - przepisy mówią jedynie, że należy go złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnej karty, aby zalegalizować pobyt na czas procedury.

Jednak, aby uzyskać legalizację pobytu na kolejny rok akademicki musi Pan wykazać, że na ten kolejny rok został Pan już przyjęty - musi Pan więc zaliczyć obecny rok studiów. Nie wiem, czy jest możliwe, aby uzyskał Pan dokumenty z uczelni w tej sprawie na tyle wcześnie, aby złożyć wniosek o nową kartę i odebrać ją jeszcze przed wyjazdem (wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni, na kartę pobytu czeka się około dwóch tygodni - czyli powinien Pan złożyć wniosek w pierwszej połowie kwietnia najpóźniej, aby Urząd zdążył wydać decyzję (i kartę pobytu) przed końcem maja.

Odebranie decyzji i karty pobytu jest możliwe wyłącznie w Polsce - nie jest więc możliwe, aby tę kartę odebrał Pan w konsulacie Polski w USA. Jest natomiast możliwe, aby złożył pan wniosek o legalizację pobytu przed wyjazdem, ustanowił przed wyjazdem pełnomocnika do spraw doręczeń (który w Polsce będzie odbierał Pana korespondencję od Urzędu w sprawie wniosku) - a następnie, w konsulacie polskim w USA uzyskał wizę w celu odbioru wydanej przez Urząd decyzji. Istnieje nawet osobna kategoria wizy, wydawanej właśnie w takim celu. Wtedy wróciłby Pan do Polski na podstawie wizy, a następnie, po powrocie, odebrał decyzję o dalszej legalizacji pobytu oraz kartę pobytu.

Mankamentem drugiego rozwiązania jest to, że ma Pan ograniczone możliwości składania wyjaśnień czy dodatkowych dokumentów, jeśli Urząd by takich od Pana oczekiwał (skoro Pana w Polsce nie ma podczas rozpatrywania sprawy).

Naszym zdaniem warto starać się o wspomniany przez Pana dokument o udziale w programie Work&Travel, w obu przypadkach, bo on po prostu Pana dodatkowo uwiarygadnia w oczach Urzędu. W każdej sprawie legalizacyjnej to jest cenne.

Trzecim wreszcie rozwiązaniem jest po prostu ubieganie się o wizę w konsulacie Polskim w USA, po zakończeniu obecnego roku studiów, na podstawie dokumentów z uczelni.

W przypadku, gdyby decydował się Pan na drugie rozwiązanie, proszę pamiętać o ustanowieniu pełnomocnika do doręczeń! Urząd musi mieć osobę do kontaktu w Polsce, aby dostarczyć Panu informację o zakończeniu procedury (a też do kontaktu w trakcie rozpatrywania Pana wniosku). Wybierając osobę proszę zadbać o to, aby ta osoba faktycznie była w czasie trwania procedury dostępna i obecna w Polsce. O ustaleniu pełnomocnika musi Pan poinformować Urząd przed wyjazdem, na piśmie.


Data odpowiedzi:

2013-02-11 13:12:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii