Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, moje pytanie jest następujące: jeśli jestem posiadaczem karty pobytu tolerowanego w Polsce a oficjalnie jestem obywatelem Mongolii mogę wybrać się do ojczystego kraju w celu odwiedzin najbliższej rodziny?

Odpowiedź

Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie otrzymał Pan zgodę na pobyt tolerowany.

Taką formę ochrony wydaje się przede wszystkim w trzech przypadkach - w dwóch z nich wyjazd do kraju pochodzenia będzie skutkował na pewno lub z dużym prawdopodobieństwem cofnięciem zgody czyli utratą prawa pobytu w Polsce.

Z całą pewnością utraci Pan zgodę, jeżeli otrzymał ją Pan w związku z niemożnością wydalenia - najczęściej chodzi tu o brak paszportu. Jeśli może Pan wyjechać do kraju pochodzenia, to znaczy, że ustała przyczyna, dla której udzielono Panu zgody na pobyt tolerowany w Polsce. W tej sytuacji ta zgoda będzie cofnięta.

Jeżeli otrzymał Pan zgodę na pobyt tolerowany, ponieważ powoływał się Pan na zagrożenie podstawowych praw człowieka w swoim kraju, a następnie sam dobrowolnie do tego kraju wyjeżdża, budzi to uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości tych obaw lub oznacza, że sytuacja w Pana kraju na tyle się zmieniła, że nie potrzebuje Pan już dłużej ochrony w Polsce.

W tym przypadku jednak Urząd do Spraw Cudzoziemców przed cofnięciem zgody na pobyt tolerowany powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, aby to stwierdzić (aby nie odebrać Panu ochrony pochopnie). Jeżeli celem Pana wyjazdu są po prostu odwiedziny, to z całą pewnością nie czuje się Pan już zagrożony w swoim kraju. W tym przypadku jest duże prawdopodobieństwo utraty karty.

I wreszcie trzeci przypadek. Jeżeli uzyskał Pan pobyt tolerowany w związku z ochroną życia rodzinnego lub ochroną praw dziecka. W takim przypadku, dopóki te powody istnieją, wyjazd do kraju pochodzenia nie powinien mieć wpływu na Pana kartę pobytu.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy ustały powody przyznania Panu karty, czyli gdy Pana sytuacja rodzinna się zmieni (karta może zostać cofnięta np. gdy się Pan rozwiedzie, a małżeństwo było podstawą jej wydania).

Warto też wiedzieć, że utraci Pan polską kartę pobytu we wszystkich trzech powyższych przypadkach, jeśli na stałe opuści Pan Polskę (wyjazd w celu odwiedzin nie jest oczywiście wyjazdem na stałe).

Powodem cofnięcia zgody może też być dobrowolne zwrócenie się cudzoziemca o ochronę do władz kraju pochodzenia - wydaje się jednak, że nie powinno być problemów z udowodnieniem, że wyjazd w odwiedziny nie jest tożsamy ze zwróceniem się o ochronę do władz Pana kraju.


Data odpowiedzi:

2013-02-11 11:49:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii