Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, moja dziewczyna jest obywatelką Wietnamu i ma kartę stałego pobytu w Niemczech. Chcemy zamieszkać w Polsce i tutaj obecnie przebywamy. Dziewczyna znalazła pracę i złożyła wniosek o zezwolenie o na zamieszkanie na czas określony. Jenocześnie pracodawca złożył wniosek o pozwolenie na pracę. Niestety procedura u pracodawcy się przedłuża i niedługo upływa termin 3-miesięcy od pierwszego wjazdu. W tym czasie kilkukrotnie opuszczała Polskę. Czy jesteśmy w stanie udokumentować jej wcześniejsze wyjazdy? To umożliwiłoby przedłużyć okres przebywania w Polsce do momentu załatwienia sprawy. Jakie konsekwencje groziłyby jej, gdyby pozostała 2-3 tygodnie na terenie Polski bez stosownego pozwolenia?

Odpowiedź

Pana dziewczyna, na podstawie niemieckiej karty pobytu, ma prawo do pobytu w Polsce przez trzy miesiące w ciągu każdego półrocza.

Przede wszystkim powinni Państwo policzyć, czy te trzy miesiące nie minęły - gdyż w sytuacji, gdy Pana dziewczyna będzie w Polsce nielegalnie, nie ma szans na legalizację pobytu w Polsce. Urząd będzie zmuszony wydać decyzję negatywną.

Kalkulując czas pobytu najbezpieczniej jest oczywiście liczyć go od dnia pierwszego wjazdu do Polski. Urząd ma takie same możliwości ustalenia dat wjazdu Pana dziewczyny, jak Państwo - będzie analizował stemple w paszporcie i te dokumenty, które Państwo przedstawią.

W Państwa przypadku korzystne byłoby uwzględnienie przerw w pobycie w Polsce - mogliby Państwo odliczyć czas nieobecności dziewczyny od dozwolonych trzech miesięcy. Urząd jednak oczekiwałby, że Państwo swoją kalkulację poprą jakimiś dokumentami (np. biletami na pociąg międzynarodowy czy innymi dokumentami, które potwierdzają, że w danym czasie Pana dziewczyna była za granicą).

Cudzoziemiec ma możliwość napisać oświadczenie o czasie pobytu w Polsce - trudno jednak powiedzieć, jak będzie ono potraktowane w sytuacji, gdy nie mają Państwo na potwierdzenie swoich słów żadnych dokumentów. Najlepiej zapytać o to bezpośrednio w tym urzędzie, który rozpatruje wniosek.

Jeśli według Państwa kalkulacji legalny czas pobytu dziewczyny w Polsce się kończy, najlepiej byłoby, aby wyjechała z Polski i oczekiwała na rozpatrzenie swojego wniosku za granicą.

W takiej sytuacji powinna ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń - czyli na piśmie wskazać osobę, która będzie odbierała korespondencję w sprawie postępowania od Urzędu Wojewódzkiego.

Ustalenie takiej osoby jest konieczne w przypadku, gdy wnioskodawca wyjeżdża za granicę w czasie postępowania.

Następnie, gdy decyzja będzie już wydana, Pana dziewczyna może przyjechać do Polski, odebrać kartę pobytu i rozpocząć pracę.

Jeśli decyzja będzie wydana jeszcze w tym półroczu (licząc od pierwszego wjazdu Pana dziewczyny do Polski), powinna ona uzyskać wizę, aby wrócić do Polski - gdyż wyczerpała dozwolony czas bezwizowego pobytu.

Jeśli decyzja będzie wydana w kolejnym półroczu - może przyjechać na podstawie ruchu bezwizowego.

Zachęcam bardzo do działania zgodnie z prawem, nawet, gdy przekroczenia prawa nie można łatwo wykazać - gdyby Urząd dowiedział się w jakiekolwiek sposób (ktoś "życzliwy"), że pobyt Pana dziewczyny jest już nielegalny - odmówi jej zezwolenia na pobyt.

Jeśli chodzi o konsekwencje nielegalnego pobytu - cudzoziemiec otrzymuje decyzję o wydaleniu z Polski, zakaz powrotu na co najmniej jeden rok, a jego dane są wpisywane do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski. Skutkiem takiego wpisu jest z kolei niemożność uzyskania wizy do innych krajów Unii Europejskiej. Cudzoziemiec może też w momencie wyjazdu dostać grzywnę.


Data odpowiedzi:

2013-02-15 13:19:42

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii