Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

W jaki sposób zalegalizować pobyt amerykanina, który przyjechał do dziewczyny (moja córka) we wrześniu 2011r. na podstawie paszportu i przebywa dotychczas, prowadzi działalność gospodarczą, jest ubezpieczony w ZUS i wynajmują wspólnie mieszkanie. Za poradę bardzo dziękuję.

Odpowiedź

Obywatele USA mogą przebywać w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego na okres do trzech miesięcy. Trzeba przede wszystkim upewnić się, że chłopak Pana córki przebywa w Polsce legalnie (wystarczy, aby od września wyjeżdżał z Polski co trzy miesiące - pobyt bezwizowy liczy się od nowa w momencie każdego wjazdu do Polski). Pobyt bezwizowy uprawnia jednak tylko do pobytu w Polsce - a nie wykonywania pracy.

Opis sytuacja w pytaniu wskazuje na to, że chłopak powinien wcześniej uzyskać potrzebne dokumenty legalizujące zarówno pobyt jak pracę w Polsce. Bez tego ubezpieczenie w ZUS nie powinno być możliwe. Jeśli tego nie zrobił - przebywa w Polsce i pracuje nielegalnie. Prawo do pracy w Polsce i pobytu bez konieczności zezwolenia mają jedynie obywatele Unii Europejskiej.

Drogą do legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce na dłuższy czas jest co do zasady uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Podstawą wydania takiego zezwolenia może być podjęcie działalności gospodarczej. Sprawy te rozpatrują Urzędy Wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Na stronach urzędów można z reguły znaleźć zarówno informacje o dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku, jak sam wzór wniosku.

Warto też wiedzieć, że cudzoziemiec musi przebywać w Polsce legalnie, aby złożyć taki wniosek. Dlatego pierwszym krokiem w opisanej sytuacji powinno być dokładne ustalenie, czy pobyt chłopaka Pana córki w tej chwili jest legalny.


Data odpowiedzi:

2013-01-24 19:28:22

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii