Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

moja zona jest Tajka i jest w 6 miesiacu ciazy. wiza ktora dostala konczy sie na 2 tyg przed planowanym porodem czy jest jakas mozliwosc przedluzenie wizy? nie wiem co robic nie chce zeby byla tu nielegalnie bo pozniej niedostanie wizy. linie lotnicze nie wpuszcza juz jej do samolotu bo ma za durzy brzuszek. dodam jeszcze ze informowalismy w ambasadzie i dostarczylismy list ze szpitala na temat ciazy gdy staralismy sie o wize.

Odpowiedź

Przedłużenie wizy na terytorium Polski jest możliwe jedynie w bardzo wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach. Ustawa o cudzoziemcach wymaga, aby łącznie spełnione były następujące warunki:

 • - po pierwsze, cudzoziemiec musi wykazać, że przemawia za tym jego ważny interes zawodowy, osobisty albo względy humanitarne, co uniemożliwia mu opuszczenie Polski przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 • - po drugie, okoliczności w związku z którymi ubiega się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od jego woli i co więcej, nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy, o której przedłużenie cudzoziemiec wnosi; z Pana pytania wynika,że żona nie spełnia raczej tego warunku, ponieważ w dniu kiedy starała się o wizę już wiedziała o ciąży i znała datę porodu,
 • - po trzecie, okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 • - po czwarte, nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy (m.in. należy więc wykazać posiadanie odpowiednich środków finansowych, ubezpieczenia medycznego, posiadać paszport, którego data ważności przekracza co najmniej o 3 miesiące okres ważności wnioskowanej wizy).

  W przypadku spełnienia ww. warunków wiza może zostać przedłużona jedynie raz, zaś okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, a więc 1 roku. Jedynym wyjątkiem jest konieczność przebywania w szpitalu w związku ze złym stanem zdrowia.

  Jeżeli cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy chciałby przedłużyć swój pobyt, nie wyjeżdżając z kraju powinien złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z konkretną okolicznością - żona powinna się powołać na małżeństwo z polskim obywatelem. Zezwolenie i wydana na jego podstawie karta pobytu w związku z małżeństwem dają prawo pobytu przez okres 2 lat oraz prawo do pracy.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony najpóźniej w 45 dniu przed upływem okresu legalnego pobytu na podstawie wizy (z tego co Pan napisał wydaje się, że ten termin jeszcze nie minął), pobyt cudzoziemca uważany jest za legalny do dnia otrzymania ostatecznej decyzji w postępowaniu o zezwolenie. Oznacza to, że nawet po upływie ważności wizy aż do zakończenia postępowania żona będzie przebywała w Polsce legalnie. Potwierdzeniem tej legalności pobytu będzie tzw. stempel, który wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca. Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony składa się do Wydziału Spraw Cudzoziemców właściwego ze względu na państwa miejsce zamieszkania Urzędu Wojewódzkiego.

  Jeżeli wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i na jego podstawie kartę czasowego pobytu zostanie złożony później niż te wspomniane wyżej 45 dni, wówczas żona będzie w Polsce nielegalnie, ale jednocześnie nie będzie mogła być z Polski wydalona, a jej pobyt będzie akceptowany (chyba, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego). Polskie prawo chroni małżonków obywateli polskich przed deportacją. Nie mogą być osadzeni w areszcie z powodu nielegalnego pobytu w Polsce ani wpisani do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski. Jednocześnie jednak, cudzoziemcy w takiej sytuacji nie mają różnych praw - będąc w Polsce nielegalnie nie mogą np. pracować, ubezpieczyć się w NFZ, zameldować się itp.

  Większość Urzędów prezentuje na swoich stronach internetowych informacje o warunkach i formalnościach związanych z wnioskowaniem o zezwolenie, a także wzór wniosku. Do załatwienia sprawy będzie potrzebny paszport żony, kopia Pana dokumentu tożsamości oraz akt ślubu. Jeżeli w związku urodziło się już dziecko warto też dołączyć do dokumentów informacje dotyczące dziecka - kopię aktu urodzenia, z którego wynika, że jedno z rodziców jest cudzoziemcem, a drugie ma polskie obywatelstwo.

  Jeżeli żona będzie ubiegała się o kartę, przebywając w Polsce legalnie konieczny będzie także dokument potwierdzający jej zameldowanie pod tym samym adresem, pod którym Pan jest zameldowany (powinniście tam Państwo rzeczywiście razem mieszkać). Jeżeli będzie nielegalnie dokument ten nie będzie wymagany (cudzoziemiec nielegalnie przebywający w Polsce nie ma prawo do meldunku, więc Urząd nie wymaga tego dokumentu).


  Data odpowiedzi:

  2013-01-13 20:36:10

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii