Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

jestem obywatelem Ukrainy w polsce przebywam wraz z rodzicami od 6 lat,w tym roku podchodze do matury. i spozniłem sie ze złozeniem wnioski o 3dni czyli 42dni a nie 45 przed upływem waznosci karty pobytu.CZy będę zmuszony wyjechac przed upływem waznosci karty "w lutym" z czym sie równa niepodejście do matury.czy jest możliwosc wyjechania po egzaminie?albo wcale nie opuszczac rzeczypospolitej. w Polsce mam narzeczona czy wzięcie slubu moze zmienic cos w powyzej wymienionej syuacji?

Odpowiedź

Niestety, jeżeli do ostatniego dnia legalnego pobytu nie zostanie Panu wydana decyzja pozytywna o przyznaniu kolejnej karty pobytu powinien Pan wyjechać z Polski.

Jeżeli Pan jednak tu zostanie, Pana pobyt będzie nielegalny, czego konsekwencją będzie negatywna decyzja w sprawie karty pobytu oraz wpisanie danych do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP i zakaz ponownego wjazdu przez co najmniej rok. W najgorszym razie może Pan nawet zostać zatrzymany, umieszczony w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców i wydalony z Polski.

Oczywiście może się Pan zdecydować na pozostanie w Polsce, nawet pomimo tego, że będzie to już pobyt nielegalny, aż do matury. Być może nikt nie sprawdzi Pana dokumentów i nie wyjdzie na jaw, że przebywa Pan w Polsce nielegalnie. Musi Pan jednak pamiętać, że w takim wypadku decyzja dotycząca karty pobytu na pewno będzie odmowna i prędzej czy później (być może rzeczywiście dopiero po maturze, ale równie dobrze może się to stać w każdej chwili) sytuacja potoczy się tak, jak to wyżej opisaliśmy. Decyzja oczywiście należy do Pana, ale musi być Pan świadomy konsekwencji nielegalnego pobytu.

Zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem byłby wyjazd z Polski jeszcze w trakcie ważności dotychczasowej karty i ubieganie się w polskiej ambasadzie o wizę. Na jej podstawie mógłby Pan wrócić do Polski i kontynuując naukę legalnie czekać na decyzję w sprawie karty. Oczywiście przyznanie wizy lub odmowa jej przyznania zależy od konsula wydaje się jednak, że bardzo dobrym uzasadnieniem dla Pana wniosku jest to, że Pana rodzice mieszkają w Polsce, jest Pan tu od 6 lat i uczy się w polskiej szkole w maturalnej klasie - do wniosku o wizę należałoby oczywiście dołączyć potwierdzające to zaświadczenie.

Jeżeli chodzi o ślub - to rzeczywiście w przypadku małżonków sytuacja wygląda nieco lepiej. Jest to bowiem jedyny przypadek, kiedy nielegalny pobyt nie jest przeszkodą do otrzymania karty pobytu. Ponadto małżonek Polki pomimo nielegalnego pobytu nie może zostać wydalony z kraju (z wyjątkiem sytuacji gdy stwarza poważne niebezpieczeństwo lub ślub został zawarty dla pozoru tj. jedynie w celu uniknięcia wydalenia). Trzeba jednak pamiętać, że:

 • te wszystkie ułatwienia znajdą zastosowanie dopiero po ślubie; do tego momentu cudzoziemiec przebywający tu nielegalnie może zostać z Polski wydalony,
 • małżeństwo można zawrzeć najwcześniej po upływie 31 dni od złożenia dokumentów w USC,
 • nielegalny pobyt nie jest przeszkodą do wzięcia ślubu w Polsce,
 • natychmiast po ślubie należałoby poinformować Urząd, który prowadzi Pana sprawę, że zmieniła się podstawa ubiegania się o kartę pobytu i jest nią małżeństwo z polską obywatelką- jest to niezwykle istotne, ponieważ nielegalny pobyt nie jest przeszkodą do otrzymania jedynie karty "z małżeństwa",
 • trzeba przedstawić komplet dokumentów - w tym zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa z ambasady (bądź wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku jego przedstawiania, jeżeli ukraińska ambasada nie wydaje takich zaświadczeń; ewentualna sprawa w sądzie będzie trwała co najmniej kilka tygodni). Dokładnie informacje na temat procedury zawierania małżeństwa w Polsce znajdzie Pan w naszej ulotce na ten temat, którą załączam.

  Pobierz pliki


  Data odpowiedzi:

  2013-01-13 20:36:35

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii