Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, uprzejmie proszę o udzielenie mi następujących informacji, otóż chciałabym zaprosić do polski obywatela Indii, przebywającego w UK na wizie studenckiej (obecnie już residence permit T4), jakie kroki należy poczynić, żeby mógł on przyjechać do Polski? Czy posiadając wizę studencką w UK można ubiegać się o wizę studencką do Polski (chciałby rozpocząć tu kurs języka polskiego)? Co należy zrobić, aby mógł zostać w Polsce na dłużej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź

Ubiegając się o wizę należy posiadać paszport ważny co najmniej o 3 miesiące dłużej niż data ważności wizy. Wniosek o wizę składa się do polskiego konsula.

Do wniosku o wydanie wizy należy dołączyć:

 • - ważną fotografię (zrobioną w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
 • - dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku i cel pobytu (w przypadku podjęcia nauki jest to zaświadczenie o przyjęciu na dany kurs czy do szkoły językowej)
 • - dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium,
 • - dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków do pokrycia kosztów utrzymania podczas pobytu w Polsce, nauki, a także powrotu do kraju pochodzenia. Cudzoziemiec może udowodnić posiadanie tych środków np. posiadając kartę kredytową wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu lub płatniczą wraz z wyciągiem o stanie konta czy czek podróżny.

  Jeżeli kolega myśli o przedłużeniu swojego pobytu w Polsce powinien złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku ze studiami. Wniosek o to zezwolenie (i wydawaną na jego podstawie kartę pobytu) powinien złożyć nie później niż 45 dni przed upływem ważności swojej polskiej wizy. Wówczas będzie miał prawo poczekać w Polsce na decyzję, nawet jeżeli zostanie wydana już po upływie ważności wizy. Informacje na temat tego jak wygląda procedura legalizacji pobytu studentów w Polsce, jakie dokumenty należy złożyć itp. znajdzie Pan w naszej ulotce, którą poniżej dołączam.

  Pobierz pliki


  Data odpowiedzi:

  2013-01-13 20:37:21

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii