Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

CZY OBYWATEL INDII MAJĄCY HISZPAŃSKĄ KARTĘ REZYDENTA, musi posiadać meldunek w Polsce kiedy ubiega się o wydanie decyzji na zamieszkanie w Polsce ; CZY WYSTARCZY MELDUNEK NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU, CZY MUSI BYĆ TEŻ MELDUNEK NA DZIEŃ ODBIORU DECYZJI, DOSTAŁEM PRZEDŁUŻENIE KOLEJNE TERMINU NA WYDANIE D3ECYZJI O ZAMIESZKANIU W pOLSCE Z TEGO POWODU, Urząd d/s cudzoziemców wymaga takiego meldunku natomiast urząd meldunkowy nie chce mnie zameldować po raz drugi, bo już na 3 m-ce byłem zameldowany, co mam robić i kto tuc żąda rzeczy absurdalnych bo już sam nie wiem i jestem tym zdruzgotany

Odpowiedź

Meldunek jest wymagany nie tylko na dzień składania wniosku o zezwolenie na zamieszkanie, ale także i na dzień odbioru decyzji. Jest to związane z faktem, że zgodnie z polskim prawem meldunek jest obowiązkowy, zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców. Nie ma więc żadnego powodu, aby urząd meldunkowy odmawiał Panu kolejnego zameldowania. Warto zapytać o podstawę prawną takiego działania i poprosić o odpowiedź w formie pisemnej decyzji,którą będzie można zaskarżyć w terminu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli ma Pan taką możliwość warto skonsultować się z prawnikiem z jednej z organizacji pozarządowych (ich wykaz i kontakty do nich znajdzie Pan na naszej stronie w zakładce "Kontakty"), który w razie potrzeby pomoże sformułować odpowiedni wniosek i ewentualne odwołanie.

Jedyna sytuacja, gdy Urząd Gminy może, a właściwie nawet musi odmówić meldunku jest wówczas, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie.


Data odpowiedzi:

2013-01-09 15:36:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii