Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzien dobry. Jaka ruznica medzi wizow w celu wykon.prace i kartow czas.pobytu(zezwol. na zamesz. na czas oznacz. w cely prace). Jake uprawnenia daje karta co nie daje wiza. Dziekuje.

Odpowiedź

Tych różnic nie ma zbyt wiele. Zarówno na podstawie wizy z prawem do pracy, jak i karty pobytu (zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) wydanej w związku z wykonywaniem pracy cudzoziemiec może w Polsce legalnie przebywać i pracować. Na podstawie obu tych dokumentów ma także prawo do wielokrotnego przekraczania granicy - oczywiście w okresie ich ważności.

Tak naprawdę różnica polega na tym gdzie można ubiegać się o wydanie i przedłużenie karty i wizy.

O wizę można się ubiegać jedynie w polskiej placówce dyplomatycznej (ambasadzie lub konsulacie). Tam też, co do zasady, występuje się o przyznanie kolejnej wizy. Przedłużenie wizy na terenie Polski jest możliwe tylko i wyłącznie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach.

Wniosek o kartę pobytu składa się co do zasady w Wydziale Spraw Cudzoziemców właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, Urzędu Wojewódzkiego. W przeciwieństwie do przedłużenia wizy przedłużenie ważności karty pobytu nie wymaga wyjazdu z Polski, nawet po upływie jej terminu ważności (pod warunkiem, że wniosek o kartę zostanie złożony nie później niż 45 dni przed upływem ważności poprzedniego zezwolenia lub wizy).

Cudzoziemiec, oczekujący na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na zamieszkanie , ma prawo do legalnego pobytu nawet po zakończeniu ważności poprzedniej karty lub wizy, czego dowodem jest wbijana w jego paszport specjalna pieczątka tzw. stampila.


Data odpowiedzi:

2013-01-09 15:36:27

Komentarze

2013-03-03 21:46
Aby usunąć, wpisz hasło:

a czy mając kartę pobytu może wyjechać i legalnie pracować w innym państwie UE?

2013-03-04 07:31
Aby usunąć, wpisz hasło:

wyjechac moze pracowac nie. Wyjechac mozna tylko w celu turystycmym na trzy miesence w cangu polrocza. Te uprawnienia daje jak karta tak i wiza ruznicy nie ma. Dła prace kazdyj kraju UE ma odrebne przepisy. Zwykle jest to zezwolenia do prace i wiza albo karta wydane na podstawe tego zezwolenia.

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii