Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam!20.12.2012 zawarłam zw.malzenski z ob.Polski .mam wize do 31.12.2012.czy mogę się zwr.o przed.wizy i co mam zrobić dalej.bardzo dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedź

Nie ma niestety, co do zasady, możliwości przedłużania wizy w trakcie pobytu w Polsce. Tak więc w Pani sytuacji pozostaje złożenie wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z małżeństwem. Takie zezwolenie da Pani prawo pobytu i pracy w Polsce.

Sytuacja jest trochę paradoksalna - w czasie rozpatrywania wniosku o kartę pobytu, choć nie jest Pani w Polsce legalnie, jednocześnie nie będzie mogła być z Polski wydalona, a Pani pobyt będzie akceptowany (chyba, że stanowi Pani zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego).

Polskie prawo chroni małżonków obywateli polskich przed deportacją. Nie mogą być osadzeni w areszcie z powodu nielegalnego pobytu w Polsce ani wpisani do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski. Jednocześnie jednak, cudzoziemcy w takiej sytuacji nie mają różnych praw - będąc w Polsce nielegalnie nie mogą np. pracować, ubezpieczyć się w NFZ, zameldować się itp.

Sprawę dot. legalizacji pobytu załatwia się w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Większość Urzędów prezentuje na swoich stronach internetowych informacje o warunkach i formalnościach związanych z wnioskowaniem o zezwolenie, a także wzór wniosku. Do załatwienia sprawy będzie potrzebny paszport cudzoziemca, kopia dokumentu tożsamości polskiego współmałżonka oraz akt ślubu. Jeżeli w związku urodziło się już dziecko warto też dołączyć do dokumentów informacje dotyczące dziecka - kopię aktu urodzenia, z którego wynika, że jedno z rodziców jest cudzoziemcem, a drugie ma polskie obywatelstwo. Istotne dla sprawy będzie, czy małżonkowi mieszkają razem.

W trakcie procedury organ odpowiedzialny za legalizację będzie chciał upewnić się, że Państwa małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru czyli w celu uzyskania dokumentu pobytowego w Polsce.

Po pierwsze, w ramach kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej mogą przeprowadzać wywiad środowiskowy oraz podjąć czynności w celu ustalenia wspólnego miejsca pobytu małżonków. W praktyce oznacza to, ze Straż Graniczna może odwiedzić takie małżeństwo w domu, a także rozmawiać z osobami z rodziny, osobami z nimi zamieszkującymi i sąsiadami, przełożonymi w miejscu pracy, nauczycielami lub wychowawcami w szkole oraz innymi osobami lub instytucjami, które mogą posiadać wiedzę o cudzoziemcu. Wywiad może być przeprowadzony w godzinach od 6 rano do 22 wieczorem.

Po drugie, zostaniecie Państwo wezwani na rozmowę do Urzędu prowadzącego postępowanie w Pani sprawie – rozmowa zostanie przeprowadzona z każdym z Państwa osobno, a udzielone przez Was odpowiedzi z całą pewnością zostaną porównane.

Aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności przy ewentualnej kontroli legalności pobytu, powinna Pani nosić przy sobie stale kopię aktu ślubu, aby móc wykazać swoje prawo do pobytu w Polsce.


Data odpowiedzi:

2013-01-09 21:08:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii