Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzien dobry.Jak sie oblicza nieprzerwany pobyt i jake podtwierdzajowce dokumenty. Jestem ukrainec na wize w celu wyk. prace. Jesli wyjade z Polski na urlop wypoczynkowy, albo mam urlop bezplatni i jestem w Polsce, albo mam przerwu miedzi przerwaniem starej umowy o prace i zawartem nowej. Jake dokumenty jsow potrzebne w tych wypadkach. Bardzo dzienkuie.

Odpowiedź

Za nieprzerwany pobyt uważa się taki, kiedy podczas jednego wyjazdu cudzoziemiec nie wyjechał z Polski na dłużej niż 6 miesięcy, zaś łącznie wszystkie pobyty poza granicami RP nie przekroczyły 10 miesięcy.

Ustawa dopuszcza jednak wyjątki - limity te nie obowiązują, jeżeli przerwa była spowodowana:

  • wykonywaniem zagranicą pracy, jeżeli do pracy skierował pracodawca, który ma siedzibę w Polsce,
  • towarzyszeniem małżonkowi, który wykonywał taką pracę,
  • leczeniem cudzoziemca.

Aby potwierdzić okres, na jaki opuścił Pan terytorium Polski najlepiej podczas przekraczania granicy poprosić funkcjonariuszy Straży Granicznej danego kraju o wstawienie do paszportu odpowiedniej pieczątki. Choć w strefie Schengen nie obowiązują kontrole graniczne, jednak nadal istnieje możliwość otrzymania takiego potwierdzenia. Gdyby z jakichś powodów okazało się to niemożliwe można poprosić o zaświadczenie, potwierdzające fakt przebywania na danym terytorium lub powrót do Polski np. na lokalnym posterunku Policji.

Przerwa w wykonywaniu pracy nie ma żadnego wpływu na to, czy pobyt uważa się za nieprzerwany, o ile faktycznie nie opuszczał Pan Polski.


Data odpowiedzi:

2012-12-17 22:43:17

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii