Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam jestem po ślubie z Nigeryjczykiem i chciała bym się dowiedzieć jak mam starać się o wizę dla niego. Otóż jak już wspomniałam jesteśmy po ślubie cywilnym który zawarliśmy w Grecji w tym roku w marcu, mieszkaliśmy razem i żyliśmy dopóki nie okazało się że jestem w ciąży... Niestety jak wszyscy wiedzą sytuacja w Grecji nie jest zbyt wesoła więc zostałam zmuszona do powrotu do Polski , mój mąż został w Grecji a ja jestem w Polsce. Bardzo chciała bym aby przyjechał do Polski i został ze mną i naszym dzieckiem. Nie wiem gdzie i od czego mam zacząć, bardzo proszę o pomoc. Z góry bardzo dziękuję i czekam na odpowiedź....

Odpowiedź

W Pani pytaniu brakuje jednej istotnej informacji, a mianowicie czy mąż jest w Grecji legalnie, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa jego pobytu (wiza czy zezwolenie na pobyt).

Jeżeli Pani mąż przebywa w Grecji legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt, które nie jest wizą, nie ma żadnych przeszkód, aby po prostu przyjechał do Pani do Polski. Oba kraje znajdują się w strefie Schengen i cudzoziemiec, który ma ważny dokument uprawniający do pobytu w jednym kraju ma prawo podróżować legalnie i przebywać w pozostałych krajach strefy Schengen przez 3 miesiące w ciągu pół roku.

Kiedy mąż już do Polski przyjedzie, powinien złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z małżeństwem. Wniosek składa się do Wydziału Spraw Cudzoziemców właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, urzędu wojewódzkiego.

Jeżeli nawet urząd nie zdąży wydać decyzji w tym 3-miesięcznym okresie Pani mąż - właśnie z racji tego, że jest mężem Polki - nie będzie mógł być z Polski wydalony (z wyjątkiem sytuacji, że stwarza zagrożenie dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa państwa). Sytuacja jest nieco paradoksalna, ponieważ z jednej strony nie ma prawa przebywać w Polsce, ale z drugiej strony, jako małżonek Polki, nie ma prawo być z kraju usunięty.

Jeżeli podstawą pobytu męża w Grecji jest wiza - to o ile jest to tzw. wiza Schengen. sytuacja jest analogiczna.

Mąż nie ma prawa przyjechać do Polski wtedy, gdy podstawą jego pobytu jest wiza uprawniająca do pobytu jedynie na terenie Grecji. W takiej sytuacji powinien ubiegać się o polską wizę w polskiej ambasadzie w Atenach. Jeżeli jego pobyt tam jest nielegalny, nie ma prawa poruszać się po Europie, nie uzyska także polskiej wizy.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli mąż znajdzie się już na terenie Polski, bez względu na to czy jest tu legalnie czy nielegalnie i bez względu na to, jak wjechał, jako małżonek Polki nie może zostać stąd wydalony, zaś nielegalny pobyt nie może być przeszkodą w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce.


Data odpowiedzi:

2012-12-08 21:24:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii