Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam mój narzeczony i Ja chcemy się pobrać jestem Polką a on Ukraińcem, ma obywatelstwo Ukraińskie mieszka w Polsce już 16 lat jednak składaliśmy papiery do Sądu, byliśmy w Ambasadzie ukraińskiej w Warszawie. Po złożeniu papierów w Sądzie czekaliśmy na odwet ale trwa to 3 miesiące, jest to strasznie denerwujące. Przyszło pismo że brakuje pisma potwierdzającego pismo które zostało złożone, nie rozumiem jak można mieć pozwolenie na papier który załatwiło się w Ambasadzie Ukraińskiej??? Niedługo kończy się mojemu narzeczonemu karta stałego pobytu i będzie musiał wracać na ukraine gdzie niema nikogo, podkreślam że zrobię wszystko żebyśmy byli razem.

Odpowiedź

Jeżeli narzeczony posiada kartę stałego pobytu, oznacza to, że podstawą jego pobytu w Polsce jest zezwolenie na osiedlenie się. Zezwolenie to wydawane jest na czas nieoznaczony czyli bezterminowo, natomiast dokument rzeczywiście ma okres ważności: 10 lat. Po upływie ważności dokumentu cudzoziemiec występuje jedynie o wydanie nowego dokumentu poświadczającego legalność pobytu, czyli karty pobytu, natomiast samo zezwolenie na osiedlenie się nie kończy się - pobyt Pani narzeczonego jest nadal legalny. Narzeczony nie musi więc wyjeżdżać z Polski.

Jeżeli narzeczony przebywa w Polsce już 16 lat warto przeanalizować, czy spełnia on warunki do nadania mu polskiego obywatelstwa (jeżeli przyjęcie obywatelstwa polskiego go interesuje). Aby je uzyskać trzeba:

  • przebywać w Polsce co najmniej 3 lata (legalnie i nieprzerwanie) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
  • posiadać tu stabilne i regularne źródło dochodu
  • posiadać tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
  • posiadać odpowiedni certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwo ukończenia polskiej.

Nieprzerwany pobyt oznacza, że jeden wyjazd z Polski nie mógł dłuższy niż 6 miesięcy, a w sumie cudzoziemiec nie opuszczał Polski na dłużej niż 10 miesięcy.


Data odpowiedzi:

2012-12-08 21:28:32

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii