Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój chłopak jest Albańczykiem jesteśmy razem od 6 lat on mieszka w Grecji ale chciałabym by zamieszkał ze mną w Polsce... jak może zamieszkać tu legalnie bez ślubu? proszę o szybką odpowiedź serdecznie pozdrawiam Ps. proszę o nazwy organizacji gdzie mogłabym się z nim udać by pomóc mu w znalezieniu pracy i załatwieniu wszystkich potrzebnych papierów.

Odpowiedź

W opisanej sytuacji kluczowych informacji nie mamy, dlatego nie sposób udzielić Pani jednoznacznej odpowiedzi.

Aby ustalić, jakie mają Państwo możliwości, trzeba wiedzieć:

  • czy Pani chłopak posiada ważny paszport,
  • czy jest w Grecji legalnie, jaka jest podstawa jego pobytu.
    Jeśli np. posiada zezwolenie na pobyt w tym kraju i ważny paszport, może przybyć do Polski na trzy miesiące bez wizy. Wówczas może wnioskować o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce - pod warunkiem, że będzie miał solidną podstawę ku temu, na przykład znajdzie pracę albo rozpocznie w Polsce studia.
    Jeśli chłopak posiada status rezydenta długoterminowego WE w Grecji, może, znajdując w Polsce pracę, wnioskować o taki status w Polsce.
  • jeśli chłopak jest w Grecji nielegalnie, nie ma możliwości wnioskowania w tym kraju o polską wizę. Nie ma też takiej możliwości, jeśli nie posiada ważnego paszportu.

Zamieszkanie w Polsce jest dla cudzoziemca możliwe, bez ślubu, pod warunkiem, że ma inny ważny pobyt pobytu w Polsce: prowadzi biznes, jest w Polsce zatrudniony, uczy się lub studiuje.

Warunkiem uzyskania legalnego pobytu jest jednak najpierw znalezienie tej pracy lub rozpoczęcie studiów. Dodatkowo, aby rozpocząć pracę, obywatel Albanii potrzebuje najpierw, aby polski pracodawca uzyskał dla niego zezwolenie na pracę.

W Polsce działają różne organizacje wspierające migrantów - kontakty do nich i krótkie opisy działalności podajemy w dziale KONTAKTY na naszej stronie.


Data odpowiedzi:

2012-11-07 21:39:27

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii