Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Bardzo dziękuje za wcześniejszą pomoc i odpowiedzi na nutrujące mnie pytania. Dziś chciałabym zapytać o jeszcze jedną rzecz, mam nadzieję że to już będzie moje ostatnie pytanie. Czy Turek po zawarciu zwiazku malzenskiego z Polką w polskim USC może zostać deportowany? Chodzi mi o przypadek, kiedy np. narzeczony otrzymuje wizę na np. 30 dni, w tym czasie bierzemy slub, 30 dni mija (wiza się konczy)i mąż nie opuszcza Polski? Czy w takim przypadku mąż moze zostac deportowany czy w swietle prawa jest on chroniony ponieważ jest moim mężem? I jakie działania podjąć już po ślubie. Jak długo może przebywac on na terenie Polski bez składania dokumentów o karte czasowego pobytu? Czy jest to czas nieokreślony a minusem jest tylko to że nie moze podjac legalnej pracy? Czy wygląda to zupełnie inaczej, i czy jest jakis okreslony termin w ktorym musi opuscic Polske mimo że jest moim mężem? Tu oczywiscie pytam o przypadek w ktorym po zawarciu slubu nie skaladamy dokumentow o karte czasowego pobytu. I druga kwestia. Jezeli chodzi o karte czasowego pobytu. Rozumiem że po ślubie skladamy stosowne dokumenty w Urzedzie ds Cudzoziemców, podajemy adres zameldowania, zamieszkania, przechodzimy przesłuchania w celu stwierdzenia czy nasze malzenstwo jest prawdziwe. I tutaj mam 2 pytania. Jak długo może trwać taka procedura? I drugie pytanie. Ponieważ jestem osobą która nie ma mieszkania własnościowego i nie mam mozliwosci zameldowania narzeczonego to czy w takim przypadku mozna spróbowac w ten sposób? Przykładowo narzeczony dostaje wize na 30 dni, w tym czasie bierzemy ślub. Wiza się kończy,nie skladamy dokumentow o karte czasowego pobytu i mąż przebywa NIELEGALNIE na terenie Polski, ponieważ wiza się skończyła i nie złożyliśmy dokumentów o karte czasowego pobytu. Czy po tych 30-stu dniach- urzad uzna męża za nielegalnie przybywającego na terenie Polski i w czasie skladania dokumentów o karte czasowego pobytu, nie poproszą o adres zameldowania? Chciałabym jakoś "obejść" kwestię zameldowania ponieważ nie mam takiej możliwości. Mam nadzieję że pomogą mi Państwo w odpowiedzi na moje pytania.

Odpowiedź

Cudzoziemiec po zawarciu związku małżeńskiego z Polką jest, co do zasady, chroniony przed deportacją, nawet jeżeli jego pobyt w Polsce nie jest uregulowany. "Co do zasady" oznacza, że może zostać wydalony tylko w zupełnie wyjątkowych sytuacjach tzn. gdy jego pobyt stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego albo okaże się, że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia cudzoziemca z Polski.

Jeśli chodzi o minusy takiej sytuacji: dopóki cudzoziemiec nie ma uregulowanej sytuacji rzeczywiście nie może podjąć legalnej pracy, ale niedogodności jest oczywiście więcej. Dla przykładu, nie ma także prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (co np. w przypadku konieczności pobytu w szpitalu wiąże się z wysokimi kosztami). W przypadku kontroli legalności pobytu musi udowodnić, że pomimo nielegalnego statusu nie może zostać zatrzymany i wydalony (powinien zawsze nosić przy sobie odpis aktu ślubu i dokument potwierdzający tożsamość, najlepiej paszport). Ponadto pomimo pobytu w Polsce i odpowiednio długiego stażu małżeńskiego nie skraca się czas, który musi upłynąć, aby mąż mógł ubiegać się o kartę stałego pobytu, a w konsekwencji obywatelstwo. Jednak wydalić go z Polski, z zastrzeżeniem powyższych sytuacji, nie ma możliwości.

Jeżeli chodzi o kwestie meldunku. Rzeczywiście jedyną sytuacją, kiedy Wydział Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego (bo to jest organ, który w I instancji będzie zajmował się wnioskiem męża, Urząd do spraw Cudzoziemców rozpatruje ewentualne odwołanie od decyzji negatywnej wydanej w I instancji) nie będzie żądał od męża meldunku jest jego nielegalny pobyt. Jako osoba przebywająca w Polsce nielegalnie mąż nie ma prawa do zameldowania i w związku z tym taki dokument nie będzie wymagany w postępowaniu o wydanie zezwolenia na zamieszkanie.

Jeżeli myśleli Państwo o tym, aby wziąć ślub w trakcie pobytu narzeczonego na wizie proszę pamiętać, że od momentu złożenia dokumentów do dnia ślubu musi upłynąć co najmniej 31 dni. Jeżeli więc narzeczony będzie miał zaledwie 30- dniową wizę, nie uda się Państwu pobrać w dniu jego legalnego pobytu. Na to radzimy uważać, ponieważ zdarza się nieraz, że Urzędy Stanu Cywilnego informują Straż Graniczną, że danego dnia ślub ma brać cudzoziemiec przebywający w Polsce nielegalnie. Bywa, że funkcjonariusze zatrzymują niedoszłego pana młodego jeszcze przed złożeniem przysięgi, a więc kiedy nic go jeszcze nie chroni przed deportacją... W wyjątkowych sytuacjach można prosić o skrócenie tego 31-dniowego okresu, ale gwarancji Państwo nie macie. Warto zapytać bezpośrednio w tym Urzędzie, w którym braliby Państwo ślub, czy wyznaczenie krótszego terminu daty ślubu niż 31 dni od dnia złożenia dokumentów jest w Państwa sytuacji możliwe.

Warto też zawczasu sprawdzić, czy dokument potwierdzający zdolność narzeczonego do zawarcia związku małżeńskiego, który przywiezie ze swojego kraju, na pewno będzie uznawany w polskim USC. Jeżeli nie, będziecie musieli Państwo wystąpić do sądu o zwolnienie z konieczności przedstawiania go w USC, a ta procedura może potrwać nawet kilka miesięcy. Nielegalny pobyt w tym okresie może być dość niebezpieczny w skutkach.

Procedura o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przed organem I instancji zazwyczaj trwa do 60 dni, ale gdy sprawa jest bardziej zawiła może trwać dłużej.


Data odpowiedzi:

2012-11-07 21:08:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii