Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Jestem studentem, studiuję w Polsce 2 rok. W tym roku otrzymałem wiże tylko na 3 misiące (nie wiadomo z jakich przyczyn.. w zaproszeniu od akademii miałem prośbę udzielenia wizy studenckiej na rok..). Więc, wiza kończy się 23.12.12. Studiuję i jestem zameldowany w Warszawie, z dokumentami wszystko w porządku. Więc, moje pytanie brzmi następująco: czy mogę złożyć dokumenty na otrzymanie wizy typu D bezpośrednie w Warszawie bez konieczności jechać na Ukrainę do tamtejszego Konsulatu (po prostu nie chcę przerywać studia oraz wracać na Nowy rok na Ukrainę)?? Proszę o udzielienie informacji, będę bardzo wdzięczny! Z góry bardzo dziękuję!

Odpowiedź

Jeżeli chodzi o szanse przedłużenia wizy na miejscu w Polsce jest to bardzo trudne, możliwe jedynie w bardzo wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach i w Pana położeniu właściwie niemożliwe. Ustawa o cudzoziemcach wymaga bowiem, aby łącznie spełnione były następujące warunki:
- po pierwsze, cudzoziemiec musi wykazać, że przemawia za tym jego ważny interes zawodowy, osobisty albo względy humanitarne, co uniemożliwia mu opuszczenie Polski przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
- po drugie, okoliczności, w związku z którymi ubiega się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od jego woli i co więcej, nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy, o której przedłużenie cudzoziemiec się ubiega,
- po trzecie, okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
- po czwarte, nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy (m.in. należy więc wykazać posiadanie odpowiednich środków finansowych, ubezpieczenia medycznego, posiadać paszport, którego data ważności przekracza co najmniej o 3 miesiące okres ważności wnioskowanej wizy).

Jeżeli przebywając w Polsce na podstawie wizy chciałby Pan przedłużyć swój pobyt, nie opuszczając kraju, powinien Pan złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z konkretną okolicznością - w Pana przypadku będą to studia. Jeżeli wniosek zostanie złożony najpóźniej w 45 dniu przed upływem okresu legalnego pobytu na podstawie wizy (w Pana przypadku ostatnim dniem do złożenia tego wniosku jest 9 listopada, ale warto złożyć wniosek trochę wcześniej), Pana pobyt będzie uważany za legalny do dnia otrzymania ostatecznej decyzji w postępowaniu o zezwolenie. Potwierdzeniem tej legalności pobytu jest specjalny stempel, który wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca. Stempel potwierdza, że nawet po upływie ważności wizy Pana pobyt w Polsce jest legalny i nie musi Pan wyjeżdżać z Polski. Co więcej, nie należy tego robić, ponieważ na podstawie stempla nie wróci Pan do Polski, aż do czasu otrzymania nowej karty pobytu. Stempel nie pozwala bowiem na swobodne przekraczanie polskiej granicy, a jedynie potwierdza legalny pobyt na terenie RP w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia.

W sprawie warunków, jakie należy spełnić w postępowaniu o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony warto skonsultować się z jedną z organizacji pozarządowych świadczących bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców.


Data odpowiedzi:

2012-10-22 22:48:24

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii