Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam Państwa Mam do państwa pytanie, skorzystałem w tym roku z możliwości ubiegania się o abolicję, otrzymałem prawo tymczasowego pobytu na okrtes dwóch lat. Po tym czasie chciałbym sie u biegać o przedłużenie pobytu. Czy prawda jest iż iednym z warunków tego jest obowiązek podjęcia stałej pracy, po upływie 6 miesięcy od otrzymania dezyzji o prawie czasowego pobytu? Pozdrawiam

Odpowiedź

Gdy będzie Pan chciał przedłużać swój pobyt za dwa lata, będzie Pan musiał spełnić wówczas obowiązujące wymogi do uzyskania nowego zezwolenia na pobyt.

W przyszłym roku ma ulec zmianie ustawa o cudzoziemcach (pewnie latem), dopóki nie zostanie przyjęta, trudno ustalić, jakie to będą wymogi.

W obecnej sytuacji prawo nie wymaga, aby miał Pan stałą pracę od określonego terminu. Pana sytuacja zawodowa musi być natomiast ustabilizowana wtedy, gdy będzie Pan składał wniosek w sprawie dalszej legalizacji.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (czyli formę legalizacji pobytu, która jest i będzie dla Pana dostępna) można uzyskać na różnych podstawach: także na podstawie pracy (inne podstawy to np. studia albo związek małżeński z Polką).

Obecnie do uzyskania tego zezwolenia konieczne jest, aby najpierw pracodawca uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę, albo zarejestrował oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Urzędzie Pracy. Taki dokument od pracodawcy, wraz z umową o pracę, jest następnie podstawą do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt.

Z abolicją i podjęciem stałej pracy jest tak, że abolicja uprawnia Pana do podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę bez konieczności wnioskowania o wspomniane zezwolenie na pracę. Jeśli pracodawca teraz chce Pana zatrudnić, może Pana zatrudnić na podstawie umowy o pracę nie wnioskując o zezwolenie. Jeśli chce Pana zatrudnić np. na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło - wtedy musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie pracy przez Pana.

Bardzo ważne jest, aby wniosek w sprawie dalszej legalizacji złożył Pan w terminie. Obecnie oznacza to termin 45 dni przed upływem ważności zezwolenia, które Pan posiada.

Możliwe, że ten termin ulegnie zmianie w nowej ustawie o cudzoziemcach.


Data odpowiedzi:

2012-10-04 13:47:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii