Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam zwracam się z pytaniem jak postapic krok po kroku w sprawie zalatwienia karty pobytu czasowego dla mojego meza pochodzenia albanskiego?Gdzie pobrac wniosek do wypelnienia gdzie go zlozyc i jakie dokumenty potrzebne sa a takze jaki jest czas oczekiwania na dokument,dziekuje za odpowiedz

Odpowiedź

Karta czasowego pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, który otrzyma w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się Wydziały Spraw Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich (np. w Warszawie jest to Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się przy ulicy Długiej 5).

Zezwolenie wydawane jest na wielu różnych podstawach, np. cudzoziemcowi, który chce w Polsce pracować, dla osoby która chce tu studiować albo małżonkowi osoby posiadającej polskie obywatelstwo. Powód, czy uzasadnienie wnioskowania o zezwolenie jest ważne - od niego zależy później zakres praw cudzoziemca w Polsce.

Cudzoziemiec, który chce starać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony powinien złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski są dostępne w ww. wydziałach zajmujących się legalizacją. Można je także znaleźć w internecie - poniżej załączam elektroniczną wersję wniosku.

Komplet dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku zależy od powodu, z jakiego cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie. W przypadku małżonka Polki, który legalizuje pobyt powołując się właśnie na związek małżeński, wraz z wnioskiem (w 4 egzemplarzach) należy złożyć:

  • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z twarzą skierowaną na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami),
  • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu),
  • potwierdzenie zameldowania czasowego (nie składa tego cudzoziemiec, małżonek polskiego obywatela przebywający w Polsce nielegalnie),
  • aktualny odpis aktu małżeństwa,
  • kopię dowodu osobistego małżonka.

W przypadku małżonków nie są wymagane żadne informacje na temat środków utrzymania, tytuł prawny do lokalu ani ubezpieczenie (standardowe załączniki w innych przypadkach). Przeszkodą do otrzymania pozytywnej decyzji nie jest także nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

W trakcie trwania postępowania Urząd będzie sprawdzał, czy Wasze małżeństwo nie jest fikcyjne. Ma prawo odwiedzić Państwa w domu bez uprzedzenia.

Postępowanie zazwyczaj trwa od 45 do 90 dni.

Pobierz pliki

wniosek zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (674.50 kB)

Data odpowiedzi:

2012-08-26 22:14:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii