Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, maz jest Nigeryjczykiem i w trakcie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP byl karany za granica. Czy w zwiazku z byciem karanym traci szanse na ubieganie sie o zezwolenie na osiedlenie sie? Niedlugo minie 3 lata od naszego slubu i planowalismy zlozyc taki wniosek. Czy jest niebezpieczenstwo ze w ogole nie dostanie kolejnej zgody na pobyt? Czy bedac karanym ma nadal szanse zyskac w przyszlosci obywatelwsto polskie?

Odpowiedź

Co do zasady fakt, iż cudzoziemiec był karany za granicą nie oznacza, że automatycznie nie uzyska w Polsce zezwolenia na osiedlenie się czy też kolejnej karty pobytu.

Jeżeli jednak w związku z popełnieniem przestępstwa jego dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu (SIS), wówczas polskie organy rozpatrujące sprawy legalizacyjne zobowiązane są odmówić wydania zezwolenia. Dotyczy to zarówno karty czasowego, jak i stałego pobytu.

Aby dowiedzieć się, czy dane Pani męża znajdują się w SIS można złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z pytaniem w tej sprawie (więcej informacji na stronie www.udsc.gov.pl).

Jeżeli okaże się, że dane męża znajdują się w SIS, nadal teoretycznie istnieje szansa na otrzymanie zezwolenia, ale jest to trudniejsze. Mąż ma szansę na legalizację jedynie jednak jedynie wówczas, gdy istnieją szczególne powody, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, aby zalegalizować jego pobyt. Przy podejmowaniu decyzji polski urząd musi uwzględnić interes państwa, które dokonało wpisu do SIS. W praktyce oznacza to więc konieczność wyrażenia zgody przez to państwo, aby mąż uzyskał legalizację pobytu w Polsce.

Jeżeli natomiast dane Pani męża nie znajdują się w SIS, a spełnia on warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia, co do zasady nie powinno być problemu z jego otrzymaniem, mimo, że był karany.

Nie bez znaczenia jest jednak rodzaj przestępstwa, które mąż popełnił - urząd może bowiem uznać, że jego pobyt w Polsce stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji będzie zobowiązany wydać decyzję odmowną.


Data odpowiedzi:

2012-08-26 22:19:00

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii