Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Kolega z Ukrainy chciałby otrzymać wizę na poruszanie się w strefie Shengen . Czy jeśli zamelduje kolegę czasowo w swoim domu może wystąpić o kartę pobytu ? i tym samym uzyskać wizę. Pozdrawiam. Karol

Odpowiedź

Kolega może wystąpić o polską wizę typu Schengen tylko będąc za granicą. Jeśli obecnie przebywa w Polsce, nie ma możliwości wnioskowania o tę wizę.

Gdyby kolega wnioskował o tę wizę na Ukrainie, Pan może wystosować mu oficjalne zaproszenie, w którym zobowiąże się pan do czasowego zameldowania cudzoziemca. Takie zaproszenie jest faktycznie pomocne w uzyskaniu wizy.

Karta pobytu to osobna sprawa - taka karta jest wydawana cudzoziemcy, który uzyska zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce (zwykle wydawane na rok). O kartę można wnioskować w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec przebywa tu legalnie. Wniosek należy złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnej karty pobytu albo obecnie posiadanej wizy.

Czasowy meldunek jest potrzebny do złożenia wniosku o to zezwolenie, w większości wypadków, ale sam w sobie nie wystarcza do złożenia wniosku. Cudzoziemiec musi jeszcze wykazać, że ma potrzebę pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Taką 'potrzebą' zwykle są studia, praca, związek małżeński albo inne więzi rodzinne.

W przypadku wnioskowania o zezwolenie na podstawie pracy, cudzoziemiec potrzebuje, aby jego potencjalny pracodawca wcześniej zarejestrował zamiar powierzenia mu pracy w Urzędzie Pracy, albo uzyskał dla niego zezwolenie na pracę. Dopiero wtedy cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce i polską kartę pobytu.


Data odpowiedzi:

2012-08-29 22:10:47

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii