Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam piszę w imieniu znajomej, która jest z pochodzenia Ukrainką, która wyszła za Czecha, poznanego podczas studiów w Polsce. Otrzymała czasową kartę pobytu, w chwili obecnej mają kryzys małżeński i zastanawiają się nad rozwodem. Koleżanka po ukończeniu studiów rozpoczęła w Polsce doktorat. Jako małżeństwo zakupili w Polsce mieszkanie. Moje pytanie dotyczy jak będzie wyglądać jej sytuacja po rozwodzie, ile czasu ma na ewentualny wyjazd na Ukrainę? Czy to, że jest współwłaścicielką nieruchomości w Polsce daje jej jakies przywileje w staraniu się o przedłużenie karty pobytu ?Dziękuję za odpowiedz , proszę również o podanie podstawy prawnej.

Odpowiedź

Koleżanka ma kilka możliwości.

Po pierwsze, jeżeli przygotowuje doktorat w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich, może ubiegać się o kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku ze studiami (art. 53 ust. 1 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach). Musi jednak wtedy spełnić pewne dodatkowe warunki, które jej nie obowiązywały podczas starania się o kartę na podstawie małżeństwa. Chodzi tu o wykazanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, a także kosztów studiów, ubezpieczenia oraz tytułu prawnego do lokalu (takim tytułem oczywiście jest akt własności mieszkania, nawet jeżeli jest ono wspólne).

Po drugie, koleżanka mogłaby się starać o zezwolenie w związku z rozwodem (art. 53 ust. 1 pkt 11 ustawy o cudzoziemcach). Można je uzyskać, jeżeli dotychczasową podstawą pobytu było małżeństwo, następnie doszło do rozwodu, a szczególnie istotny interes cudzoziemca uzasadnia jego dalszy pobyt w Polsce. W tym wypadku nie trzeba spełniać warunków, o których mowa wyżej. Trzeba jednak pamiętać, że to zezwolenie przyznawane jest tylko raz, bezpośrednio po karcie wydanej w związku z małżeństwem. Warto więc w tym czasie postarać się o inne podstawy pobytu, którymi cudzoziemiec będzie mógł uzasadnić swój dalszy pobyt w Polsce podczas ubiegania się o kolejne zezwolenie.

Fakt posiadania mieszkania w Polsce nie daje Pani znajomej żadnych przywilejów w procedurze przedłużania karty pobytu, ale konieczność uregulowania spraw związanych z mieszkaniem może być jednym w ważnych argumentów przy ewentualnym ubieganiu się o zezwolenie w związku z rozwodem.

Jeżeli koleżanka nie będzie się ubiegała o kolejne zezwolenie, wówczas musi opuścić Polskę w czasie ważności obecnej karty.

Jeżeli zdecyduje się na złożenie wniosku o kolejne zezwolenie, warto, aby zrobiła to nie później niż 45 dni przed upływem ważności aktualnej karty. Jeżeli zmieści się w tym terminie, może legalnie mieszkać w Polsce do czasu zakończenia nowej procedury o zezwolenie i to nawet po upływie ważności aktualnego dokumentu. Jeżeli dotrzyma tego 45 - dniowego terminu otrzyma do paszportu stempel, który potwierdza jej legalny pobyt w Polsce już po zakończeniu ważności obecnego zezwolenia. Co ważne w czasie pobytu na podstawie stempla, koleżanka będzie miała dokładnie te same prawa, jak posiada obecnie. A więc, co pewnie najważniejsze, będzie miała nadal prawo do pracy.


Data odpowiedzi:

2012-10-06 22:17:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii