Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Skorzystałem z Abolicji 2012 i w marcu tego roku otrzymałem kartę pobytu. Jest na niej błąd, zamiast imienia ojca Wasyl jest Mirosław. Urzędniczka przyjęła uwagę i kazała czekać na nową kartę. Mijają trzy miesiące, a karty nowej nadal nie ma. Wprawdzie przekraczałem granicę, podjąłem pracę, założyłem konto w banku ale obowiam się zwykłej kontroli np. policji. Bo PESEL był nadany wg prawidłowych danych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, a karta w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wprowadzenie numeru PESEL do centrali danych i porównanie ich z kartą pobytu wykaże błąd. I mogę mieć problemy. Boję się narazić urzędnikom za zbyt częste nachodzenie ich urzędzie wojewódzkim i przypominanie o moim nowym dokumencie. Co mam dalej robić? Do kogo złożyć skargę?

Odpowiedź

Złożenie skargi zapewne będzie bardziej uciążliwe dla urzędników, niż telefon albo list od Pana - jeśli nie chce Pan się 'narazić', w pierwszej kolejności proponuję więc przypomnieć z Pana wnioskiem o nową kartę bezpośrednio w Urzędzie.

Proponuję też zwrócić się do urzędu wojewódzkiego na piśmie - przypomnieć swoją sprawę, wspomnieć, że z tą sprawą zgłosił się Pan już trzy miesiące temu (jeśli możliwe, warto wskazać datę) i poprosić o szybką wymianę karty.

Pismo może Pan złożyć w kancelarii Urzędu (będzie szybciej) - wtedy warto mieć drugą kopię listu dla siebie, aby kancelaria pieczątką potwierdziła przyjęcie pisma. Może Pan zaadresować je do kierownika wydziału spraw cudzoziemców.

Jeśli informacja na piśmie nie doczeka się odpowiedzi - może Pan złożyć skargę do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rozbieżność danych może rzeczywiście powodować nieprzyjemności albo utrunienia. Warto, aby dane na karcie miał Pan właściwe. Jeśli karta zawiera błędne dane wskutek pomyłki Urzędu, ma Pan podstawy domagać się właściwie wydanego dokumentu.


Data odpowiedzi:

2012-06-25 10:17:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii