Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Moja siostra ma syna z turkiem od roku . Do tej pory prezbywał w Polsce na podstawie Wizy. Dał synowi nazwisku ( w urzedzie ) teraz nagle skrócili mu vizę do 6 lipca. co ma teraz robić , czy musi wyjechać z kraju czy moż zostać nielegalnie i próbować starać się o ślub. (zgłosił gzie przez ten rok mieszka i że go żona utrzymuje ) Pozdrowienia Wojtek

Odpowiedź

Cudzoziemiec powinien starać się zalegalizować pobyt - w czasie trwania ważności obecnych dokumentów.

Jeśli pozostanie w Polsce nielegalnie, ma możliwość zawarcia związku małżeńskiego i późniejszą legalizację pobytu z powodu małżeństwa z obywatelką RP - jest to jednak obciążone ryzykiem deportacji.

Straż Graniczna zjawia się czasem na ślubach zawieranych przez cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie i deportuje ich dosłownie sprzed ołtarza. Można dyskutować, na ile takie postępowanie jest moralne albo słuszne, niestety jest jednak obecnie zgodne z polskimi przepisami dotyczącymi nielegalnych imigrantów. Jeśli to więc tylko możliwe - ojciec dziecka Pana siostry powinien zabiegać o legalizację pobytu, dopóki jeszcze jego wiza jest ważna.

W Polsce działa kilka organizacji pozarządowych, które udzielają bezpłatnie porad prawnych cudzoziemcom. Zachęcamy do skorzystania z takiej porady - adresy do tych organizacji są w dziale KONTAKTY na naszej stronie. Udzielić Panu konkretnej odpowiedzi i pomocy można dopiero po obejrzeniu dokumentów konkretnego cudzoziemca.


Data odpowiedzi:

2009-07-21 13:54:57

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii