Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Pytanie w mojej sprawie wygląda następująco.Obywatel Ukrainy dostał po abolicji decyzje pozytywną w sprawie udżiełenia jemu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP i wydaniem kartę pobytu z okresem na 2 lata ,przed wydaniem decyzji był nielegalnie w Polsce.po wydaniu jemu kartę pobytu od 27.02.2012r nadal znajduje się w systemie dla osób niepożądanych i po przekroczeniu granicy wjazdu do polski miał olbrzymie problemy.Moim zdaniem jeżeli ktoś po abolicji dostaję pozytywne rozpatszenie wniosku i dostaję kartę pobytu to już jest legalne na terytorium RP.To dla czego znajduje się nadal w systemie osób niepożądanych.Prosiła bym o numer tel. do Państwa dla wyjaśnienia tej sprawy.Rodzina z Ukrainy.

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą abolicyjną w momencie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w ramach abolicji dane cudzoziemca powinny być wykreślone z wykazu.

Wykreślenie danych powinno odbywać się bez udziału cudzoziemca (nie ma potrzeby pisania w tej sprawie osobnego wniosku).

Być może opisany w pytaniu Pan wyjechał od razu po uzyskaniu zezwolenia, gdy dane nie zostały jeszcze wykasowane z wykazu - a obecnie już danych w wykazie nie ma. Inna możliwość to po prostu błąd osoby, która administruje bazą danych. Tylko sam zainteresowany może to jednak sprawdzić - informacje dotyczące cudzoziemców w wykazie nie są udzielane osobom trzecim.

W opisanej sytuacji cudzoziemiec może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który prowadzi wykaz. Kontakty do Urzędu podajemy w linku poniżej.

Zobacz także

Urząd do spraw Cudzoziemców

Data odpowiedzi:

2012-06-04 11:45:56

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii