Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem z Ukrainy, mieszkam w Polsce ponad 6 lat,bez wyjazdu. Czy mogę dostac stały pobyt?

Odpowiedź

Stały pobyt to w urzędowym języku to samo, co zezwolenie na osiedlenie się. Takie zezwolenie daje cudzoziemcom bezterminowe prawo do pobytu w Polsce.

Jeśli od sześciu lat jest Pani w Polsce legalnie, ma Pani możliwość ubiegania się o to zezwolenie. Urząd będzie wymagał od Pani różnych dokumentów, które potwierdzają dotychczasowy pobyt i potwierdzają, że ma Pani źródło utrzymania.

Link poniżej prowadzi do informacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na temat składania wniosku o zezwolenie na osiedlenie się. Znajdzie tam Pani informacje o wymaganych załącznikach do wniosku i wzór wniosku. Informacje tam podane są ważne na terenie całego kraju (z wyjątkiem informacji o miejscu składania wniosku - wniosek składa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania).

Zobacz także

MUW-zezwolenie na osiedlenie się

Data odpowiedzi:

2009-07-13 15:21:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii