Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy przy obliczaniu czasu pobytu w Polsce, niezbędnego do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w przypadku studiów zalicza się połowa całego okresu studiów niezależnie od podstawy pobytu w Polsce (studencka wiza, studencka karta pobytu) czy jedynie połowa tego okresu studiów, kiedy podstawą pobytu w Polsce było zezwolenie Wojewody na zamieszkanie na czas oznaczony ze względu na podjęte studia?

Odpowiedź

- W opisywanej sytuacji honorowane są obie formy legalizacji pobytu - mówi Barbara Mingin, Specjalista Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Przy obliczaniu czasu pobytu w Polsce honorowany będzie więc zarówno pobyt na podstawie wizy studenckiej, jak karty pobytu czasowego wydanej w celu odbywania studiów - dodaje Mingin.

Kwestie dotyczące uzyskiwania statusu rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich reguluje rozdział 5 ustawy o cudzoziemcach.

O obliczaniu okresu pobytu w Polsce mówi art. 65 tej ustawy - faktycznie przepisy dotyczące kwalifikowania pobytu na podstawie wizy studenckiej są skomplikowane. W interpretacji MUW oba okresy legalnego pobytu w Polsce wspomniane w pytaniu są jednak respektowane - i zgodnie z ustawą, połowa okresu studiów w czasie Pana legalnego pobytu w Polsce zalicza się do okresu pobytu wymaganego do wystąpienia o status rezydenta.


Data odpowiedzi:

2009-07-13 13:45:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii