Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Mój mąż jest Panamczykiem i ma pobyt stały. Jakie kroki należy poczynić, by jego syn (dorosły) zamieszkał w Polsce. Jakie procedury należy spełnić? Czy mąż może zatrudnić syna w swojej firmie i czy to może być jednym z czynników ułatwiających jego pobyt w Polsce. Dziękuję. Pozdrawiam.

Odpowiedź

Mogą Państwo spróbować wnioskować o zalegalizowanie pobytu syna męża w Polsce na podstawie koncepcji łączenia rodzin - w opisanej sytuacji Urząd może, ale nie jest zobowiązany do legalizacji pobytu syna. To rozwiązanie ma też mankamenty, jeśli chodzi o długofalową legalizację pobytu, gdyż na pewne dalsze kroki prawne nie pozwala.

Pani mąż może też zatrudnić syna w swojej firmie - musi jednak uzyskać najpierw zezwolenie na pracę dla syna. W tym celu musi wystąpić o takie zezwolenie do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Po uzyskaniu zezwolenia jego kopię należy wysłać synowi, aby na tej podstawie uzyskał polską wizę z prawem do wykonywania pracy. Wiza zostanie wydana na okres najwyżej jednego roku. W tym czasie należy zadbać o dalszą legalizację pobytu, wnioskując o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie pracy (wniosek trzeba będzie złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności wizy). Pani mąż będzie musiał wnioskować o dalsze zezwolenia na pracę, gdyż one także wydawane są terminowo.

W początkowym okresie, wszystkie zezwolenia będą wydawane na rok, najwyżej dwa lata. Po kilkuletnim pobycie w Polsce syn zyska możliwość wnioskowania o stały pobyt. Po uzyskaniu stałego pobytu nie będzie potrzebował zezwolenia na pracę w Polsce.


Data odpowiedzi:

2012-05-29 22:53:25

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii