Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

4 lata temu rozpocząłem studia dzienne na polskiej uczelni w związku z czym w maju 2005 r. otrzymałem roczną kartę pobytu. Po kilku miesiącach od chwili otrzymania karty postanowiłem przenieść się na inny kierunek na tej samej uczelni. W związku z czym zostałem skreślony z listy studentów na pierwszym kierunku, odbyłem rozmowę kwalifikacyjną na innym kierunku, po czym zostałem ponownie przyjęty na studia. W wyniku powyższego w ciągu 10 dni nie byłem studentem (od chwili skreślenia mnie z pierwszych studiów i do momentu przyjęcia mnie na studia na innym kierunku). Niedługo będę się starał o kartę rezydenta WE. Czy to, że kilka lat temu gdy miałem studencką kartę pobytu zmieniłem kierunek studiów i to że w wyniku tego przez 10 dni nie byłem studentem będzie stanowiło problem w uzyskaniu karty rezydenta WE? W Polsce przebywam od 2003 roku, najpierw pracowałem na podstawie zezwolenia na pracę, po zakończeniu pracy rozpocząłem studia, po których znowu pracuję na podstawie zezwolenia na pracę.

Odpowiedź

Z informacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że istotny przy rozpatrywaniu wniosku o status rezydenta jest fakt wcześniejszego posiadania określonych dokumentów przez wskazany okres czasu - czyli np. karty pobytu czasowego wydanej w celu odbywania studiów.

Rozumiem, że przerwa w faktycznym studiowaniu nie jest odzwierciedlona w przerwie ważności karty?

Według naszej wiedzy tak krótka przerwa nie powinna mieć znaczenia. Proponuję jednak dla pewności kontakt z właściwym Urzędem Wojewódzkim, który będzie rozpatrywał Pana wniosek.


Data odpowiedzi:

2009-07-09 10:40:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii