Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam!Ja i Mój mąż jesteśmy z Ukrainy,mieszkamy dłuższy czas w Polsce,byliśmy na karcie czasowego pobytu i mój mąż już miał podawać na rezydenta długoterminowego gdzie to zrobił ale przez dokonanie urzędnikami błędu zrobił się na terytorium RP nie legalnie (mamy na to dowody) nie będę opisywać całej sytuacji bo jest bardzo długa ,zmuszony był podawać na abolicje. Zostało przydzielone jemu zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony terminem na 2 lata po abolicji i teraz mam takie pytanie czy może on znowu podawać na rezydenta długoterminowego jeżeli nadal spełnia wszystkie wymagania na rezydenta?

Odpowiedź

Nie możemy odwołać się do praktyki Urzędów w takich sprawach, bo nie ma jeszcze podobnych przypadków - dlatego proponuję, żeby swoje pytanie zadali Państwo bezpośrednio w tym Urzędzie Wojewódzkim, w którym składaliby Państwo wniosek i tam zapytali o interpretację sytuacji, aby się upewnić.

Z formalnego punktu widzenia, w naszej ocenie, w opisanej sytuacji Pani mąż nie spełnia jednak warunków do uzyskania statusu rezydenta.

Przepisy jednoznacznie mówią, że podstawowym warunkiem wnioskowania o status rezydenta jest nieprzerwany legalny pobyt w Polsce przez co najmniej pięć lat. Aby wnioskować o abolicję (pomijając powody) Pani mąż musiał być w Polsce nielegalnie - a zatem nie może udokumentować "nieprzerwanego legalnego pobytu" przez pięć lat.

To dla Państwa niekorzystne, niemniej według naszej oceny liczenie czasu tego pięcioletniego pobytu właściwie zaczyna się od początku od dnia, gdy mąż uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie abolicji.


Data odpowiedzi:

2012-03-05 13:31:02

Komentarze

2012-03-14 22:40
Aby usunąć, wpisz hasło:

USTAWA o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 3 ust 6. Pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz na podstawie tego zezwolenia nie zalicza się do okresu legalnego i nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na tym terytorium, uprawniającego do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, w rozumieniu art. 65 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii