Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy po zawarciu zwiazku małżeńskiego z obcokrajowcem niepochodzącym z UE, aby otrzymać obywatelstwo jest on zmuszony do pozostania na terytorium Polski przez 3 lata, czy może udać się do swojego kraju na kilka miesięcy lub rok w trakcie 3 lat?

Odpowiedź

Sama ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim nie zobowiązuje małżonków obywateli RP do nieprzerwanego pobytu w Polsce przed złożeniem wniosku o polskie obywatelstwo.

Ustawa mówi w art. 10, że do złożenia wniosku wymagany jest 3,5 roczny okres trwania małżeństwa oraz fakt posiadania zezwolenia na osiedlenie się. Nieprzerwany trzyletni pobyt w Polsce jest potrzebny do uzyskania tego właśnie zezwolenia.

Art. 64.4 ustawy o cudzoziemcach mówi, że za 'nieprzerwany pobyt' na terytorium RP uważa się pobyt, w którym żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy, i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy.

Ustawa dopuszcza wyjątki: możliwość dłuższych nieobecności, jeśli wywołane były koniecznością leczenia, wynikały z towarzyszenia małżonkowi lub były związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych za granicą na podstawie umowy na rzecz pracodawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium RP.

Pani mąż może więc spokojnie wyjechać do swojego kraju, byle tylko wizyty nie przekroczyły wspomnianych limitów.


Data odpowiedzi:

2009-07-13 15:49:30

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii