Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

dzenjkue za popszednja otpovezj.mam take pytanja,po uzyskanu abolicii mam obovenzek o zameljdovanu v urzendi mjasta,czy ruvnesz urzend mjasta morze mi zameljdovacj na stale z vpisesem rze myljdunek vygasza,z uplyvym legaljnogo pobytu cudzozemca RP.i czy takij meljdunek byv by ochonorovanyj voevodom za tytul pravnyj do meszkanja v sprave nastepnogo zezvolenja na czas okryslenyj.(vlastitelj domu vyrarza zgody na taky zameljduvanja)dzenjkue

Odpowiedź

Tak, cudzoziemiec, który przebywa w Polsce, powinien się zameldować (w Urzędzie Gminy albo Urzędzie Dzielnicy).

Zgodnie z prawem, Urząd może jednak zameldować Pana tylko na taki czas, na jaki posiada Pan prawo pobytu w Polsce.

Jeśli więc po uzyskaniu abolicji otrzyma Pan kartę pobytu na dwa lata (taką powinien Pan dostać) - to zameldowanie będzie możliwe do dnia wygaśnięcia ważności tej karty.

Meldunek nie jest natomiast tytułem prawnym do mieszkania - takim tytułem jest za to na przykład umowa wynajmu mieszkania od właściciela.

Przy kolejnej procedurze legalizacji będzie Pan potrzebował obu dokumentów: umowy wynajęcia mieszkania i meldunku czasowego.

Te dokumenty będą Panu potrzebne dopiero za dwa lata, gdy karta pobytu wydana na podstawie abolicji będzie wygasać.


Data odpowiedzi:

2012-02-09 13:48:06

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii