Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mam nieważny paszport. Czy do wniosku o legalizacje pobytu muszę dołączyć ten paszport i czy jeżeli przedstawię metrykę urodzenia (kopia poświadczona notarialnie) to wystarczy ?

Odpowiedź

To zależy, jaki wniosek o legalizację pobytu ma Pan zamiar składać.

Jeśli chodzi np. o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce - ważny paszport jest co do zasady niezbędny. Informacje o wymaganych załącznikach do wniosku znajdzie Pan w załączonym linku.

Jeśli ma Pan na myśli legalizację pobytu w ramach tzw. abolicji - choć Pana paszport jest nieważny, może Pan mimo to złożyć wniosek, bez gwarancji jednak, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Różne Urzędy Wojewódzkie deklarują różne traktowanie nieważnych dokumentów - ponieważ akcja abolicji trwa dopiero od niespełna trzech tygodni, nie wiemy, jak będą one traktowane w praktyce.

Według wytycznych Urzędu ds. Cudzoziemców, który jest autorem ustawy abolicyjnej i drugą instancją rozpatrującą wnioski o legalizację w ramach abolicji, nieważny paszport powinien być honorowany w uzasadnionych wypadkach. Chodzi o to, aby osoba wykazała ponad wszelką wątpliwość swoją tożsamość.

Czy Pana dokumenty wystarczą - nie sposób powiedzieć. Urząd będzie rozpatrywał wniosek i komplet dokumentów - nie wiemy, jak zinterpretuje Pana konkretną sytuację.

Zobacz także

wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy)

Data odpowiedzi:

2012-01-23 17:37:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii