Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

czy osoba z ukrainy przebywająca w polsce od 2009r będąca obecnie w związku małżeńskim(zawartym 25.05.2011)posiadająca ważną kartę pobytu do 25 maja 2012r,a obecnie w trakcie sprawy rozwodowej,może starać się o abolicję.po rozwodzie jej pobyt w polsce ze względu na to,iż zawarła związek małżeński tylko dla legalizacji pobytu będzie niemożliwy(napewno anulują jej kartę pobytu)czy może jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu,proszę o pilną odpowiedż.

Odpowiedź

Nie.

Z abolicji mogą skorzystać wyłącznie cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce dłużej niż od 20 grudnia 2007 roku, a ich pobyt w Polsce był nielegalny 1 stycznia tego roku (2012).

Abolicja jest też przewidziana dla cudzoziemców, którzy wnioskowali o status uchodźcy, co jak rozumiem w tej sytuacji nie miało miejsca.

Cudzoziemiec w opisanej sytuacji nie spełnia warunków, aby uzyskać legalizację pobytu na podstawie abolicji.

Proponuję, aby w opisanej sytuacji umówić się na rozmowę do prawnika (udzielają bezpłatnie porad w ramach organizacji pozarządowych - podajemy je w dziale KONTAKTY).

Fakt rozwodu nie oznacza koniecznie, że małżeństwo było zawarte dla pozoru. Polskie przepisy przewidują nawet możliwość legalizacji pobytu cudzoziemców po rozwodzie (gdy ślub był autentyczny).

Jeśli natomiast ślub był zawarty dla pozoru, faktycznie karta pobytu cudzoziemca zostanie anulowana. Cudzoziemiec zostanie zobowiązany do wyjazdu z Polski. Będzie mieć możliwość ponownego wnioskowania o polską kartę pobytu albo wizę - choć wcześniejsze małżeństwo dla pozoru może utrudnić uzyskanie wizy (podanie prawdziwych informacji w tej sprawie zmniejszy szansę na wizę, podanie fałszywych informacji spowoduje, że wizy czy karty pobytu cudzoziemiec na pewno nie uzyska - udzielanie fałszywych informacji jest przesłanką do automatycznego udzielenia odmowy wizy/karty pobytu).


Data odpowiedzi:

2012-01-23 22:16:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii