Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Wraz z męzem udajemy sie do Polski ( po raz pierwszy). Mamy zamiar ubiegać się o karte pobytu dla męża. Czy meldunek w mieszkaniu mojej mamy bedzie zaakceptowany? Sama jestem zameldowana tam od urodzenia, jednak mieszkanie to nie jest ani moją ani mojej mamy wlasnością. Jest to mieszkanie komunalne, Czy taki meldunek będzie zaakceptowany?

Odpowiedź

Pani mama, jeśli jest głównym najemcą mieszkania, może zameldować Pani męża na czas określony (będzie to na początku czas, na jaki Pani mąż ma wizę do Polski albo czas, na jaki ma prawo do pobytu bezwizowego, w zależności od kraju pochodzenia męża).

W tym celu będzie musiała udać się z Pani mężem do odpowiedniego urzędu (gminy, dzielnicy) z dokumentem, który potwierdza, że jest głównym najemcą lokalu.

- Meldunek czasowy w mieszkaniu komunalnym jest jak najbardziej honorowany przy przyjmowaniu wniosków o kartę pobytu czasowego - informuje Barbara Mingin, specjalista Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cudzoziemiec-małżonek obywatelki RP ma prawo ubiegać się najpierw o kartę pobytu czasowego, która wydawana jest na okres do dwóch lat z możliwością przedłużenia, a po trzech latach pobytu w Polsce - o zezwolenie na osiedlenie się (które oznacza zgodę na bezterminowy pobyt w Polsce).


Data odpowiedzi:

2009-07-06 14:16:06

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii