Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jakie są opcje przedłużenia wizy w Polsce w przypadku, gdy przez przeoczenie nie dotrzymano 45-dniowego terminu złożenia wniosku o jej przedłużenie w związku z zatrudnieniem? Czy istnieje inna, przyśpieszona procedura ubiegania się o przedłużenie wizy?

Odpowiedź

Przedłużenie wizy możliwe jest tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach, w sytuacjach niezależnych od cudzoziemca i niemożliwych do przewidzenia. Przeoczenie nie stanowi podstawy do przedłużenia wizy, niestety.

Nie ma też przyspieszonej procedury o przedłużenie wizy. Cudzoziemcowi pozostaje wyjechać z Polski i wnioskować o kolejną wizę za granicą.

Wspomniany 45-dniowy termin na złożenie wniosku o przedłużenie ważności dokumentu dotyczy karty pobytu (zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce), a nie wizy. Jeśli o ten dokument w pytaniu chodzi, jest cień szansy, że składając wniosek o przedłużenie karty cudzoziemiec otrzyma decyzję przed upływem tych 45 dni (ale to szansa naprawdę nikła). Jeśli jednak decyzji w czasie ważności posiadanego dokumentu cudzoziemiec nie otrzyma, powinien wyjechać z Polski i oczekiwać na decyzję za granicą. W takiej sytuacji konieczne jest wyznaczenie pełnomocnika - osoby kontaktowej dla Urzędu, która będzie odbierała korespondencję w sprawie legalizacji pobytu w imieniu nieobecnego w Polsce cudzoziemca.


Data odpowiedzi:

2012-01-11 21:44:58

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii