Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Ukrainiec posiada kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy może się zameldować w Polsce, jak tak to na jakich warunkach, jeżeli nie to co zrobić by tak się stało. Gdzie szukać przepisow na ten temat.

Odpowiedź

Jak najbardziej - cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu mieszkający w Polsce powinien być zameldowany!

Meldunek stanowi zresztą jeden z dokumentów wymaganych w procesie legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce - cudzoziemiec powinien go przedstawić składając wniosek o kartę czasowego pobytu.

Sprawy meldunku reguluje ustawa o ewidencji ludności (1 sierpnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy) - tekst ustawy można znaleźć na przykład w sejmowej bazie aktów prawnych na stronie www.sejm.gov.pl. O praktyczne aspekty meldunku najlepiej zapytać po prostu w urzędzie gminy/dzielnicy, gdzie cudzoziemiec mieszka.

Zgodnie z ustawą meldunek cudzoziemca jest możliwy tylko na czas, na jaki ma on uregulowany status prawny w Polsce (cudzoziemiec o tym statusie może więc uzyskać wyłącznie meldunek czasowy, nie ma szans na stały meldunek). Obywatel ukraiński może więc zameldować się w Polsce do dnia, w którym upływa termin ważności jego karty czasowego pobytu.

W praktyce cudzoziemcy napotykają na trudności w zameldowaniu się, które nie wynikają z przepisów, ale niechęci czy obaw właścicieli wynajmowanych przez nich mieszkań. Wielu cudzoziemców nie może znaleźć mieszkania, którego właściciej jest skłonny ich zameldować.

Warto jednak wiedzieć, że zameldowanie osoby, która faktycznie mieszka w mieszkaniu, jest obowiązkiem właściciela mieszkania. Za niedopełnienie obowiązku zameldowania lokatora właściciel może zapłacić karę.


Data odpowiedzi:

2011-12-19 22:15:06

Komentarze

2019-03-15 13:34
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxicillin No Prescription http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-03-15 14:17
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii