Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Mam pytanie ile się czeka na odpowiedź na odwołanie, pani inspektor mówi, że nawet 6 miesięcy, czy jest jakakolwiek możliwość o przyspieszenie? Dostałam pozwolenie tylko na 4 mies, po 5 mies. oczekiwania, nie jestem zadowolona z takiej decyzji, chciałabym odstać pozwolenie min. na rok. Taka decyzja jest dlatego, że mój mąż nie przebywa stałe w Polsce, bo ma taką pracę, ze 1,5 mies jest po zagranicą, a 2 tyg w Polsce i ta sytuacja szybko się nie zmieni, ja natomiast mieszkam z jego matką. Bo jeżeli teraz się zgodzą na te 4 mies, to następną dostane znowuż na tak krótki okres i będę ciągle w trakcie wyrabiania karty :-( czy państwo mogą mi doradzić jak mam postąpić w takiej sytuacji. chce dodać, że mój mąż pracuje dla firmy polskiej, więc nie mogę być z nim zagranicą i tam starac się o pobyt

Odpowiedź

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (art. 35) załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie, zaś jeżeli okaże się w trakcie postępowania odwoławczego, że sprawa jest wyjątkowo skomplikowana to organ administracyjny ma na jej rozpatrzenie miesiąc od dnia otrzymania odwołania.

Są te jednak jedynie terminy instrukcyjne, co oznacza, że w razie gdyby nie udało się ich dotrzymać organ ma prawo wydać postanowienie o przedłużeniu terminu wraz ze wskazaniem przyczyny przedłużenia postępowania i wskazaniem nowej daty załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie lub po prostu na przewlekłe, w Pani opinii, prowadzenie postępowania służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W praktyce raczej nieczęsto się zdarza, aby postępowanie przed organem II instancji trwało zbyt długo.

Co do terminu ważności karty to zależy on od oceny indywidualnej sytuacji cudzoziemca. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo „na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 2 lata”. Zezwolenie nie musi być jednak wydane na okres dłuższy niż 3 miesiące. Tak więc sytuacja, gdy karta wydawana jest na 4 miesiące, choć z całą pewnością jest uciążliwa i kosztowna (bo za każdą kolejną kartę trzeba oczywiście osobno płacić), z formalnego punktu widzenia jest dopuszczalna.

Oczywiście warto walczyć o wydanie karty z dłuższym terminem ważności, szczególnie, że podstawą Pani pobytu jest małżeństwo z Polakiem. W jaki sposób to robić, na jakie argumenty się powoływać zależy jednak od szczegółów Pani sprawy. Najlepiej więc osobiście skonsultować się z prawnikami organizacji pozarządowych, świadczących (bezpłatnie) pomoc prawną dla cudzoziemców. Wykaz organizacji znajdzie Pani na naszej stronie w dziale KONTAKTY.


Data odpowiedzi:

2011-12-22 18:08:34

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii