Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam,w przyszłym roku będę pomagać obywatelowi Rosji (pracownik naszej firmy) w organizacji przeprowadzki oraz załatwianiu formalności dot. legalizacji pobytu i pozwolenia na pracę. Pytania mam takie. 1) chcemy również sprowadzić jego żonę (ob. Rosji), czy starać się rod razu równocześnie z nim o kartę pobytu dla niej? czy lepiej zaczekać aż on dostanie pozwolenie i wtedy starać się o "ściągniecie" jej tutaj? Ile czasu to może potrwać? 2) Czy aby uzyskać dla niego pozwolenie na pracę, musi mieć umowę o pracę? czy może to być inny rodzaj umowy np o dzieło? 3) czy może założyć działalność gospodarczą? 4) jakie minimalne wynagrodzenie musi mieć aby dostać pozwolenie, plus na ewentualną żonę na utrzymaniu.

Odpowiedź

1. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Gdy wnioskują Państwo o karty pobytu dla obojga małżonków, podstawą legalizacji męża jest zatrudnienie, żony - tzw. 'inne okoliczności'. To rozwiązanie ma tę zaletę, że po pięciu latach pobytu w Polsce oboje małżonkowie mają możliwość ubiegać się o prawo stałego pobytu w Polsce (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE).
Gdy małżonkowie wnioskują o karty pobytu i legalizują pobyt kolejno, wówczas podstawą legalizacji żony jest dołączenie do zatrudnionego już w Polsce męża - przybywa ona do Polski jako 'członek rodziny'. Pobyt w Polsce na takiej podstawie nie jest jednak honorowany przy kalkulacji pięcioletniego pobytu wymaganego podczas wnioskowania o pobyt stały.
Z perspektywy tej rodziny korzystniejsze wydaje się więc pierwsze rozwiązanie.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrywanie wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce powinno trwać do 60 dni. W praktyce ten termin często bywa przedłużany. Czas oczekiwania jest też różny w różnych województwach - warto zapytać o termin w tym Urzędzie Wojewódzkim, w którym małżonkowie składaliby wniosek o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce.

2. Do uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie pracy akceptowane są też umowy cywilno-prawne. Warto przy tym pamiętać, że wysokość wynagrodzenia musi wystarczyć cudzoziemcy na utrzymanie siebie i żony, a także pokrycie kosztów mieszkania i jego utrzymania (opłat). W praktyce cudzoziemiec musi wykazać zarobki wystarczające na pokrycie kosztów mieszkania i opłat plus dodatkowo 351 PLN na każdą osobę pozostającą na jego utrzymaniu włącznie z nim samym.

3.Cudzoziemiec może oczywiście założyć działalność gospodarczą i na tej podstawie wnioskować o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce - jest to jednak rozwiązanie znacznie bardziej skomplikowane, niż wnioskowanie o zezwolenie na pobyt na podstawie zatrudnienia. Generalnie - jeśli da się uniknąć legalizacji pobytu w Polsce na tej podstawie - lepiej tego unikać.

4. Wymagane kwoty wynagrodzenia podaliśmy powyżej. Warto też pamiętać, że cudzoziemiec musi mieć STABILNE źródło utrzymania, musi też posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.


Data odpowiedzi:

2011-12-17 16:06:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii