Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

mam pytanie o dokumenty wymagane przy staraniach o legalizacje pobytu cudzoziemca spoza UE. Wyczytałam i potwierdził to urzędnik, że potrzebna jest umowa najmu mieszkania z zameldowaniem. Moje pytania: czy w przypadku jeśli cudzoziemcem jest mój przyszły mąż, i będzie zameldowany w moim rodzinnym domu, też potrzebuje umowy najmu? jakiego rodzaju zameldowanie to musi być?

Odpowiedź

W linku poniżej znajdzie Pani informację o wymaganych dokumentach do złożenia wniosku o zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce.

Istotnie, do złożenia wniosku konieczny jest meldunek (na pobyt czasowy - Pani partner może zameldować się na czas ważności obecnie posiadanego dokumentu legalizującego jego pobyt w Polsce).

W sytuacji, o której Pani pisze, Pani partner potrzebuje też dokumentu uprawniającego go do pobytu w lokalu (umowa najmu na przykład).

Za tytuł prawny do lokalu nie uznaje się umowy użyczenia lokalu (czyli prawa do nieodpłatnego wykorzystania lokalu), chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny, lub małżonek cudzoziemca, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

W Państwa pryzpadku, gdy nie są Państwo małżeństwem, taka umowa użyczenia nie wchodzi więc w grę. Pani partner powinien więc posiadać umowę najmu mieszkania, w którym jest zameldowany.

Zobacz także

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznacozny - tryb postępowania i dokumenty

Data odpowiedzi:

2011-12-07 15:03:49

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii