Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój narzeczony jest spoza UE (Ameryka Pd), po jakim czasie od zawarcia ślubu cywilnego możemy wyjechać szukać pracy za granicą (Norwegia, Szwecja, Dania)? Jakich dokumentów będzie potrzebował mój przyszły mąż aby zalegalizować swój pobyt poza Polską? I ostatnie pytanie jak długo trwa załatwianie formalności związanych ze ślubem cywilnym - bo domyślam się, że żeby wyjechać za granicę musimy mieć pisemne potwierdzenie ślubu. Z góry dziękuję!

Odpowiedź

Istotny w tej sprawie jest kraj pochodzenia Pani narzeczonego. Obywatele niektórych państw Ameryki Południowej mogą bowiem odwiedzać Polskę i inne kraje strefy Schengen (w tym wymienione przez Panią) bez wizy na okres do trzech miesięcy. Obywatele innych krajów potrzebują wizy - informacje na temat obu grup krajów znajdzie Pani na stronie www.msz.gov.pl w dziale INFORMACJE KONSULARNE.

Prawo do bezwizowego podróżowania Pani narzeczonego jest istotne - bo może dać mu prawo do swobodnego podróżowania od razu po przyjeździe do Polski, także od razu po ślubie (w ramach trzymiesięcznego okresu). Takie prawo umożliwia odwiedzenie wymienionych państw w poszukiwaniu pracodawcy. Nie daje prawa do podjęcia pracy. W tym celu Pani narzeczony/później mąż będzie potrzebował zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pracę w danym kraju.

W każdym z wymienionych krajów pierwszym krokiem do uzyskania zgody na pobyt/pracę jest znalezienie pracodawcy.

Szczegółowych informacji o procedurach uzyskiwania zezwoleń na pracę i pobyt proponuję poszukać w Ambasadach tych krajów.

Państwa nie mają przewidzianego okresu 'karencji' małżeństwa, zanim małżonkowie mogą szukać pracy za granicą. Częste jest natomiast wymaganie, aby małżonek-cudzoziemiec miał w Polsce uregulowaną sytuację prawną. Tylko wtedy może wnioskować o wizę/zezwolenie na pobyt w innym kraju.

Zwykle małżonkowie-cudzoziemcy regulują swój status w Polsce wnioskując o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce. Oczekiwanie na takie zezwolenie trwa z reguły około pół roku - ale to sprawa indywidualna, czas rozpatrywania jest też różny w różnych województwach.

Szukając możliwości podjęcia pracy za granicą Pani mąż na pewno będzie potrzebował ważnego paszportu z polską wizą/kartą pobytu. Przydatny będzie akt ślubu, z tłumaczeniem przysięgłym na język danego kraju. W poszukiwaniu pracy pomocne będą wszelkie dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i doświadczenia zawodowe (plus tłumaczenia).

W Polsce załatwianie formalności ślubnych trwa co najmniej 31 dni. W dziale Publikacje/ dla cudzoziemców znajdzie Pani ulotkę informacyjną na temat ślubu w Polsce. Są tam opisane dokumenty i formalności ślubne.

Odpis aktu ślubu dostają Państwo praktycznie natychmiast (choć różnie w różnych USC). Planując szybki wyjazd trzeba raczej zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez męża prawa pobytu w Polsce, zanim będzie wnioskował o wizy/zezwolenia na pobyt w innych krajach. Ta procedura zajmuje znacząco więcej czasu, niż uzyskanie odpisu aktu ślubu.

Warto też wiedzieć, że jeśli Pani posiada ofertę pracy w innym kraju, Pani mąż może wnioskować o wizę rodzinną w tym kraju, nawet samemu nie mając oferty pracy.

Procedury z tym związane są różne w różnych krajach - proponuję pytać bezpośrednio w ambasadach krajów, które Państwa interesują.


Data odpowiedzi:

2011-12-07 22:00:19

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii