Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzien dobry!Jestem obywatelka Ukrainy, zona pracujacego za granica polaka. Wiec nie moge liczyc na karte pobytu.Moja tesciowa Polka gotuje sie do kolejnej chirurgicznej operacyi(ale nie ostatniej)Wiec potrzebuje mojej obecnosci.Jestem na wizie krajowej.Czy bardzo sie roznia moje prawa w Polskiej i obowiazki wedlug polkiego prawa od zony Polaka posiadajocej karte pobytu(czy moge liczyc na NIP,Pesel,prowadzic dzialalnosc gospodarczu,korzystac z szkolen od Uredu pracy, podejmowac prace bez zezwolenia, otrzumac obywatelstwo po 3 latach szlubu z Polakiem? Bardzo dziekuje za odpowiedz!

Odpowiedź

Niestety prawa cudzoziemca, przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i na podstawie wizy zdecydowanie się różnią.

Przebywając w Polsce na podstawie wizy nie ma Pani prawa do zarejestrowania się w charakterze osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, korzystać z organizowanych przez Urząd szkoleń itp.

Nie może się też Pani ubiegać o zezwolenie na osiedlenie (czyli tzw. kartę stałego pobytu) i następnie obywatelstwo po 3 latach ślubu z Polakiem, ponieważ taką możliwość mają jedynie osoby, których podstawą pobytu w Polsce jest właśnie zezwolenie na zamieszkania na czas oznaczony (czyli tzw. karta czasowego pobytu).

Jeżeli chodzi o podejmowanie zatrudnienia bez zezwolenia to takie prawo mają ci małżonkowie obywateli polskich, którzy przebywają tu na podstawie karty pobytu wydanej w związku z małżeństwem, a nie ci, których podstawą pobytu jest wiza. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy, chcąc wykonywać pracę legalnie, zobowiązani są posiadać zezwolenie na pracę.

W Pani przypadku jednak sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ jako obywatelka Ukrainy (jak każdy obywatel tego kraju, bez względu na to czy ma małżonka Polaka czy nie) ma Pani prawo do podejmowania pracy bez zezwolenia w okresie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie zarejestrowanego w urzędzie pracy tzw. oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

Jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej to małżonkowie Polaków mają takie prawo, wynikające z faktu małżeństwa, o ile podstawą ich pobytu jest zezwolenie na zamieszkanie – wiza nie jest wystarczająca. Jednak jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej to oczywiście ma takie prawo, niezależnie od tego czy jest małżonkiem Polaka czy nie.

Nie ma żadnego problemu z uzyskaniem numeru NIP, ponieważ każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatków, a więc wykonująca pracę, ma obowiązek uzyskania numeru NIP. Organem nadającym numer NIP jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. O nadanie numeru NIP może wystąpić sam zainteresowany. Wniosek w jego imieniu może także złożyć zatrudniający go pracodawca.

Jeżeli chodzi o uzyskanie numeru Pesel, to do końca tego roku jest to możliwe, bez względu na to na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa w Polsce, a więc także na podstawie wizy. Aktualnie prawo do uzyskania tego numeru mają ci cudzoziemcy, którzy są:
a) zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

lub też

b) ci, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

O nadanie numeru PESEL występuje automatycznie organ dokonujący meldunku (urząd gminy lub dzielnicy). Nie potrzeba składać oddzielnego wniosku. Numer PESEL jest również nadawany tym cudzoziemcom, którzy nie są zameldowani, ale są objęci ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym. Jeśli cudzoziemiec nie spełnia żadnego z tych warunków, może złożyć wniosek bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzasadniając potrzebę uzyskania numeru PESEL, np. chęć podjęcia pracy, oraz wnosząc opłatę skarbową.

Od stycznia 2012 roku wejdzie w życie nowa ustawa o ewidencji ludności z 24 września 2010, zgodnie z którą jedynie określonym kategoriom cudzoziemców będzie nadawany numer Pesel, m.in. cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (nie będzie to więc dotyczyło cudzoziemców przebywających na podstawie wizy ani nawet na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony).

AG


Data odpowiedzi:

2011-11-17 14:05:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii