Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Ukraincem od trzech lat mieszkajacym w Polsce.Zona jest Polka,ja mam staly pobyt i jestem zameldowany na stale w mieszkaniu zony.Mam pytanie:gdybym ewentualnie sie rozwiodl i zostalbym wymeldowany(nie majac innego miejsca zameldowania) czy zezwolenie na staly pobyt zostaloby cofniete?

Odpowiedź

Jeśli ma Pan pobyt stały w Polsce (zezwolenie na osiedlenie się, zapewne), raczej nie ma możliwości, aby Pana karta pobytu i zezwolenie na pobyt zostały cofnięte w przypadku rozwodu.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemców zezwolenie na osiedlenie się cofa się w czterech określonych sytuacjach:

  • gdy wymagają tego względy obronności albo bezpieczeństwa państwa, lub dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • gdy wniosek o udzielenie zezwolenia albo dołączone do niego dokumenty zawierały fałszywe informacje, albo gdy podał Pan w toku postępowania o to zezwolenie nieprawdziwe informacje
  • gdy cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności
  • gdy na stałe wyjechał Pan z Polski.

Jeśli nie zachodzą powyższe przesłanki, karta nie powinna być Panu cofnięta. Meldunek nie jest w tej sprawie istotny (choć będzie Panu potrzebny, gdy będzie Pan np. chciał przedłużać kartę).


Data odpowiedzi:

2011-09-25 17:21:17

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii