Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam,mieszkam w polsce 12 lat,jestem mezatka,mam karte pobytu,tata mieszka na ukrainie i nie ma tam ni kogo z rodziny.co mam zrobic ,aby spelnic formalnosci w celu jego sprowadzenia do polski

Odpowiedź

Mogą Państwo ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce (kartę czasowego pobytu) dla Pani Taty, powołując się na 'inne okoliczności', przewidziane w art. 53a ustawy o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec może wnioskować o polską kartę czasowego pobytu (tj. o wspomniane zezwolenie), gdy zachodzą okoliczności nie wymienione w ustawie, które jednak uzasadniają potrzebę jego pobytu w Polsce.

Mogą Państwo spróbować skorzystać z tej możliwości - choć Urząd Wojewódzki nie musi w takiej sytuacji udzielić Pani Tacie zezwolenia na pobyt. Wniosek można wtedy umotywować względami rodzinnymi, organizacja pozarządowa udzielająca porad prawnych może pomóc Pani go wypełnić (kontakty do organizacji podajemy w dziale KONTAKTY). Nie ma gwarancji, że Pani Tata otrzyma zezwolenie na pobyt - ale jest taka możliwość.

Wniosek o zezwolenie można złożyć w Polsce, w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Żeby to było możliwe, Tata powinien najpierw otrzymać wizę do Polski, na przykład na podstawie zaproszenia od Pani. Takie zaproszenie również załatwia się w Urzędzie Wojewódzkim.

Trzeba zadbać, aby wiza wystawiona była na okres dłuższy niż 45 dni. Wniosek o zezwolenie trzeba złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności posiadanej wizy albo innego dokumentu, który uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce. Wtedy cudzoziemiec ma prawo legalnego pobytu w Polsce do czasu zakończenia postępowania. W przeciwnym razie Pani Tata będzie musiał w czasie ważności wizy wyjechać z Polski, nawet gdy nie otrzyma jeszcze odpowiedzi w sprawie karty pobytu i oczekiwać na decyzję za granicą.

Wniosek można też złożyć za pośrednictwem konsulatu Polski na Ukrainie. Wówczas procedura może zająć nieco więcej czasu

Data odpowiedzi:

2011-09-06 12:05:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii