Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam moja narzeczona jest obywatelka nieuropejskiego kraju i jest doktorantka u nas na uniwersytecie. Posiada karte tymczasowego pobytu i umowe o prace tymczasowa na czas okreslony i jest obecnie w 1 miesiacu ciazy. Moje pytanie brzmi: czy pracodawca ma prawo ja zwolnic jesli dowie sie, ze jest w ciazy? Kiedy nalezy go poinformowac o ciazy i czy kodeks pracy tak samo sie ma do obywateli Polski jak i do obcokrajowcow? Z gory dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam.

Odpowiedź

Kodeks pracy dotyczy wszystkich pracowników (także cudzoziemców), a więc osób, które wykonują w Polsce pracę przede wszystkim na podstawie umowy o pracę, ale także mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pana narzeczona zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę tymczasową, zawartej na czas określony. Z tego względu jej sytuacja regulowana jest przede wszystkim przez ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także (ale w zakresie nieuregulowanym tą ustawą) przez przepisy Kodeksu pracy.

Przepisy Kodeksu pracy rzeczywiście nie zezwalają pracodawcy na zwolnienie kobiety w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy na czas określony i zobowiązują go do przedłużenia umowy do dnia porodu, o ile rozwiązanie umowy nastąpiłoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art.177 § 3 kodeksu pracy). Niestety, ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w art. 13 ust. 3 wprost stanowi, że art. 177§3 kodeksu pracy nie ma zastosowania do pracowników tymczasowych.

Umowa narzeczonej będzie obowiązywała więc jedynie do końca okresu, na jaki została zawarta. Zastosowanie znajdzie bowiem art. 177§1 kodeksu pracy, który mówi, że pracownicy w ciąży nie wolno zwolnić. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku jej przedłużenia do dnia porodu ze względu na fakt, że pracownica jest w ciąży.

Warto pamiętać, że osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo czyli np. pracownik tymczasowy, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (okresy ubezpieczenia czyli zatrudnienia sumuje się, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub jeżeli spowodowana była urlopem wychowawczym albo bezpłatnym).

Tak więc jeżeli narzeczona jest zatrudniona przez okres dłuższy niż 30 dni to jako pracownik tymczasowy podlega ubezpieczeniu społecznemu, co oznacza, że ma prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego. Jeżeli w międzyczasie zakończy się jej umowa o pracę tymczasową, to obowiązek wypłaty świadczenia przejmuje ZUS, aż do końca nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, jakie przypadnie po zakończeniu zatrudnienia.

Na zwolnieniu lekarskim narzeczona może przebywać maksymalnie 182 dni, a jeżeli stan zdrowia będzie nadal wymagał zwolnienia, może przebywać na zasiłku rehabilitacyjnym do dnia porodu.

Nie wiadomo, jaką wysokość zasiłku ustali ZUS, ponieważ wylicza ją sobie samodzielnie na podstawie różnych dokumentów dot. zatrudnienia pracownicy. Warto też pamiętać, że przebywanie na zwolnieniu w czasie ciąży wiąże się czasem z kontrolami ZUSu, które mają na celu wyeliminowanie przypadków wyłudzania nienależnych świadczeń. Zasady te dotyczą wszystkich objętych ubezpieczeniem społecznym w razie choroby lub macierzyństwa, bez względu na obywatelstwo, a wiec także cudzoziemców.


Data odpowiedzi:

2011-08-08 08:59:34

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii