Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Moja żona jest Ukrainką, ja jestem Polakiem. Ile czasu musimy czekać na to, żeby uzyskać kartę tymczasowego pobytu lub pobytu stałego dla żony; na ile lat są przyznawane takie karty?

Odpowiedź

O kartę pobytu czasowego mogą Państwo wystąpić od razu po ślubie. W dziale Legalizacja pobytu kilka razy pisaliśmy o tym, jak wygląda procedura - zapraszam do lektury. Karty te wydawane są z reguły na okres do dwóch lat, z możliwością przedłużania. Sprawę załatwia się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania.

Po trzech latach trwania małżeństwa (w tym dwóch latach pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego) żona będzie mogła wystąpić o zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały - choć ten termin nie jest obecnie stosowany). Zezwolenie na osiedlenie się wydawane jest bezterminowo.

Sprawy dotyczące legalizacji pobytu małżonków obywateli RP reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694 z późn.zm).


Data odpowiedzi:

2009-06-05 20:34:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii